Bijdrage plenaire verga­dering over de beschik­baarheid van mest­stoffen in de EU


16 februari 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Voorzitter, Commissaris,

Vandaag zien we opnieuw de bekrompen en angstaanjagende korte-termijn visie van vele landbouw woordvoerders in dit parlement.

Wat treurig dat er geen enkel besef is dat we zonder een gezonde bodem geen voedsel kunnen verbouwen. En dat kunstmest en teveel dierlijke mest de doodsteek zijn voor diezelfde gezonde bodem.

Maar ziet de Commissie wel in dat het subsidiëren van kunstmest en bedrijven als Yara, de bodem vernietigt, én de klimaatdoelstellingen ondermijnt?

Ik hoor graag van de de Commissaris of:
- de lang-verwachte Bodemgezondheidswet nog voor de zomer komt?

- en of de Commissie een vinger aan de pols houdt bij de Nederlandse uitvoering van de Nitraat Richtlijn?

Kan de Commissaris ook bevestigen dat het doel van de Boer-tot-Bord strategie om nutriëntenverlies met de helft te verminderen snel in wetgeving wordt omgezet?

Een boer vertelde me laatst: landbouw is niets meer en niets minder dan het samenspel tussen de zon, plant en bodem mogelijk maken en begeleiden naar een hoger vruchtbaarheidsniveau.

Bijna driekwart van onze bodems is in slechte staat. Door fundamenteel andere keuzes te maken kunnen we het tij nog keren.

En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage tijdens de hoorzitting over het Europees burgerinitiatief 'Save Bees and Farmers'

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering van biologisch voeder voor gezelschapsdieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer