Bijdrage land­bouw­com­missie over het voorstel voor een veror­dening van het Europees Parlement en de Raad inzake de etiket­tering van biolo­gisch voeder voor gezel­schaps­dieren


28 februari 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Biologisch voedsel zou altijd de norm moeten zijn. Voedsel is een eerste levensbehoefte - en kwalitatief en gezond voedsel is niet alleen belangrijk voor mensen, maar ook voor andere dieren.

Er is dus geen enkele reden om andere regels en criteria te hanteren voor biologisch voer voor huisdieren ten opzichte van biologisch voedsel voor mensen.

Ik vraag me wel af hoe kan dat nou dat deze fout is gemaakt en hoe kunnen we dat zo snel in lijn brengen met de criteria voor humaan voedsel?

Ik zou willen afsluiten met dat we biologisch voedsel zoveel mogelijk stimuleren, zichtbaarder én betaalbaarder maken.

Want hoewel dit niet aan de orde is in dit rapport, wil ik toch pleiten voor een lager BTW-tarief voor biologisch voer voor huisdieren.

We moeten ervoor zorgen dat iedereen in staat is de beste keuze te maken voor hun huisdier. Een geïnformeerde en gezonde keuze, maar ook een betaalbare keuze.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de beschikbaarheid van meststoffen in de EU

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over EU-actieplan ter bestrijding van de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten en debriefing over de resultaten van de COP19 van CITES

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer