Bijdrage mili­eu­com­missie over een bezwaar op grond van artikel 112: verlening van een vergunning voor producten die geheel of gedeel­telijk bestaan uit of zijn gepro­du­ceerd met genetisch gemo­di­fi­ceerde soja MON87708 × MON 89788 × A5547-127


3 februari 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. In nog geen zes jaar tijd heeft dit parlement 43 resoluties aangenomen over de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen. Voor u ligt nummer 44. Deze keer gaat het om soja die resistent is gemaakt tegen landbouwgiffen glyfosaat en glufosinaat. Stoffen die symbool staan voor de nietsontziende en allesverwoestende agro-industrie.

Glyfosaat is waarschijnlijk kankerverwekkend en glufosinaat is in Europa verboden omdat het de voortplanting schaadt. Beide stoffen zijn funest voor de biodiversiteit. Alstublieft Commissie, stop deze toelatingen. U hoeft ze niet goed te keuren omdat er geen gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten is voor deze toelating. In artikel 6, paragraaf 3 van de Comitology-wetgeving staat u ook toe om de toelating te weigeren als er geen gekwalificeerde meerderheid is.

De Commissie geeft in haar Werkprogramma voor 2020 aan dat ze prioriteit geeft aan de mogelijkheden voor lidstaten om door de Commissie toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen te verbieden. Daarnaast geeft de Commissie aan dat ze de Comitology-regelgeving wil verbeteren. Dat klinkt goed, maar hopelijk betekent dit niet dat de Commissie doorgaat met de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen en producten daarvan, die eigenlijk niemand wil. Zelfs niet wanneer de lidstaten ze zelf kunnen verbieden. Want wees eerlijk. Daarmee zadelt de Commissie de lidstaten en dit parlement op met onnodig werk, en geeft u multinationals als Bayer, Syngenta en Dow Chemical de mogelijkheid om jarenlange procedures te starten tegen deze lidstaten.

Commissie, kunt u ons beloven dat met het uitvoeren van uw Werkprogramma, het toelaten van gewassen die resistent zijn gemaakt tegen landbouwgif, nu eindelijk eens niet meer worden toegelaten? Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over een bezwaar op grond van artikel 112: de niet-goedkeuring van propolisextract als basisstof

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering om een spoeddebat over over de handelsbesprekingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten te agenderen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer