Bijdrage plenaire verga­dering om een resolutie toe te voegen aan het debat over dieren­welzijn, het gebruik van anti­mi­cro­biële stoffen en de mili­eu­ef­fecten van de indu­striële vlees­kip­pen­hou­derij


1 oktober 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, in 2007 heeft de Europese Unie regels opgesteld om vleeskippen, of beter gezegd vleeskuikens, te beschermen. Nu, 11 jaar later, is deze bescherming nog steeds ver te zoeken. Nog steeds worden deze dieren met tienduizenden tegelijk in kale schuren opgesloten, staan ze dag in dag uit op nat strooisel en zullen de meeste kuikens nooit buiten komen en daglicht zien.

Aanstaande donderdag, op Werelddierendag, is er om 15 uur een debat over de bescherming van vleeskuikens. De ervaring leert dat op dat tijdstip het aantal aanwezige Europarlementariërs te klein zal zijn om een lans te breken voor deze dieren.

Daarom vraag ik uw steun om aan dit debat een resolutie toe te voegen. Zo laten we zien dat het Europees Parlement dierenwelzijn daadwerkelijk belangrijk vindt en serieus neemt. Ik stel voor om over deze resolutie te stemmen in de tweede plenaire zitting in oktober. Graag uw steun voor dit verzoek. Dank u wel.