Bijdrage plenaire verga­dering over de tenuit­voer­legging van de veror­dening gewas­be­scher­mings­mid­delen


13 september 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, dit verslag gaat over gewasbeschermingsmiddelen. En dat is een hele gekke naam voor stoffen die niet zozeer bedoeld zijn om te beschermen, maar vooral om te doden.

De Commissie heeft de plicht om ervoor te zorgen dat alleen producten worden goedgekeurd die niet schadelijk zijn voor mensen, dieren of het milieu. De Europese Ombudsman concludeerde echter dat de Commissie veel te soepel is, waardoor veel stoffen ten onrechte op de markt blijven. Volgens voedselwaakhond Foodwatch houdt de Commissie honderden gifstoffen op de markt, al jarenlang, zonder dat er een wetenschappelijke beoordeling of evaluatie heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn zelfs een aantal stoffen nog op de markt die bewezen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Landbouwgif met glyfosaat als symbool laat zien wat er mis is in Europa. Multinationals gaan boven milieu en geld, boven gezondheid. De speciale onderzoekscommissie naar de toelating van pesticiden zou een einde kunnen maken aan dit falende beleid. Helaas wordt er net als bij de Commissie ook in dit Parlement niet gewacht op de resultaten van dit onderzoek. Een gemiste kans. Net zoals de inhoud van dit verslag een gemiste kans is.

Het Parlement had de kans om achterdeurtjes te sluiten. Het Parlement had de kans om een oude gang van zaken te veranderen. Het had de kans om de vele gruwelijke dierproeven voor landbouwgif te stoppen. Maar het Parlement heeft die kansen laten liggen ten koste van dieren, mensen en het milieu. De toekomst van onze planeet staat op het spel. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat het Parlement die kansen niet heeft aangegrepen.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage pesticidencommissie tijdens hoorzitting over "Environmental Impacts of Pesticides, including Mitigation Measures at Member State Level” and “Stakeholders Recommendations on the Current EU Regulation on the Approval of PPP"

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering om een resolutie toe te voegen aan het debat over dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer