Bijdrage pesti­ci­den­com­missie tijdens hoor­zitting over "Envi­ron­mental Impacts of Pesti­cides, including Miti­gation Measures at Member State Level” and “Stake­holders Recom­men­da­tions on the Current EU Regu­lation on the Approval of PPP"


6 september 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag aan Professor van der Sluijs. U sprak tijdens uw presentatie ook over transparantie. Ik heb een vraag over de Monsanto Papers. We hebben vorig jaar rond deze periode een hoorzitting gehad waar Professor Kirkland aanwezig was, een van de adviseurs van Monsanto die zijn naam aan een onderzoek heeft verbonden en dat onderzoek is min of meer geschreven door het bedrijfsleven zelf.

Wij krijgen van heel veel instituten en gasten op de hoorzittingen te horen dat dat helemaal niet zo erg is. Dat het heel gebruikelijk is dat industrie en wetenschap samenwerkt en nauwe banden heeft, en ook dat de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid nauwe banden heeft.

Ik heb een vraag aan u: waar vindt u dat de grens ligt en bent u bijvoorbeeld door een opdrachtgever, een derde geldstroom of instituut gevraagd om de resultaten van uw onderzoek te wijzigen?

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over de 14e bijeenkomst van het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14)

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer