Bijdrage mili­eu­com­missie over de 14e bijeen­komst van het Verdrag inzake biolo­gische diver­siteit (COP14)


30 augustus 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Een belangrijk onderwerp, want biodiversiteit gaat wereldwijd nog steeds achteruit. Een belangrijke oorzaak van het verlies van biodiversiteit is onze honger naar economische groei. Natuur moet altijd wijken voor groei, voor verstedelijking, voor economische activiteiten. Het gaat altijd ten koste van leefgebieden van dieren en ecosystemen.

Een van de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit is de veehouderij. Niet alleen hier in Europa, maar ook in andere delen van de wereld heeft dat effect. De Europese veehouderij heeft impact op werelddelen als Noord- en Zuid-Amerika, waar we ons veevoer vandaan halen. Maar ook bijvoorbeeld op oceanen, want heel veel vismeel wordt aan dieren in de vee-industrie gevoerd.

Zeventig procent van alle zoetwatervoorraden gaan naar de veehouderij. De veehouderij zorgt daarmee voor ontbossing, bodemdegradatie, watertekort en een enorme uitstoot aan broeikasgassen, fijnstof en meststof.

Ik reken erop dat de Europese Commissie met een ambitieus actieplan komt voor biodiversiteit, waarbij de impact van de veehouderij op de biodiversiteit niet mag worden vergeten.

Dat actieplan moet natuurlijk gepaard gaan met goede en meetbare doelstellingen. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

Lees verder

Bijdrage pesticidencommissie tijdens hoorzitting over "Environmental Impacts of Pesticides, including Mitigation Measures at Member State Level” and “Stakeholders Recommendations on the Current EU Regulation on the Approval of PPP"

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer