Bijdrage mili­eu­com­missie tijdens gedach­te­wis­seling met de Commissie over de voed­sel­vei­lig­heids­risico's met betrekking tot geïm­por­teerd paar­den­vlees


17 februari 2020

Anja Hazekamp (PvdD): As the author of this request, I will start with my own explanation of this topic and I will do so in Dutch.

Elk jaar importeert de Europese Unie duizenden ton paardenvlees uit Argentinië en Uruguay. En al sinds 2012 waarschuwen internationale NGO’s voor serieuze problemen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid. De Tierschutz Bund Zurich en de Animal Welfare Foundation waren tussen april 2018 en januari 2019 in Zuid-Amerika. Zij concludeerden in hun, toch wel heel erg lijvige rapport, het volgende:

Paarden worden voor de slacht dagen- tot wekenlang aan hun lot over gelaten in zogenaamde verzamelcentra. Zonder voldoende voedsel, zonder water, zonder beschutting tegen weersomstandigheden. Gewonde paarden krijgen geen zorg, maar liggen wekenlang te creperen. Bij de slacht worden dieren gedreven met vuur en elektrische schokken. Alle Europese voorschriften omtrent hygiene en dierenwelzijn worden niet nageleefd. Paarden worden ter plekke van nieuwe merktekens voorzien en sportpaarden die tijdens hun leven steroiden of andere verboden stoffen en medicijnen hebben gekregen, komen via tussenpersonen terecht in de slachthuizen - en dus in de voedselketen.

Ook DG Sante deed in 2018 een officiële inspectie in Uruguay. In het verslag van het controleteam is te lezen dat deze audit bewust werd gesaboteerd. Toen de inspecteurs arriveerden om een controle uit te voeren, waren er plotseling geen dieren meer aanwezig in de slachthuizen, noch in de verzamelcentra.

Enkele citaten uit het verslag van de Europese inspecteurs:

“All three assembly centres were empty during the four working days the audit team went to visit them. The facilities available – were clearly inadequate for the large number of horses indicated in the documents. Moreover, some shelters had roofs in poor condition.”

“(..) the official controls in the assembly centres do not ensure that European Union and national welfare requirements are met.”

“Although the centres were found not in operation and no animals were therefore present, the centres' records clearly indicate that when in operation animal welfare would be compromised.”

“the competent authority cannot reliably certify that public health requirements for the European Union market are met (...) In addition, the absence of controls on-farm on the use of veterinary medicinal products in horses, together with the shortcomings in respect of labelling and of indications for correct use, compromises guarantees that drug withdrawal periods have been complied with.”

Samenvattend, zowel dierenbeschermingsorganisaties als DG SANTEs eigen inspectieteam concluderen dat paarden in Uruguay en Argentinië worden mishandeld, dat er risico’s zijn aangaande de voedselveiligheid en dat regels van de Europese Unie absoluut niet worden nageleefd.

Hoe kan het dat nu twee jaar later nog steeds paardenvlees uit Uruguay en Argentinië wordt ingevoerd? De informatie die hier aan het licht is gekomen is toch meer dan genoeg reden voor een onmiddellijk verbod op import van paardenvlees uit Uruguay en Argentinië, of ontkent de Commissie al deze feiten hier?

En dan tot slot, de Commissie heeft bevestigd dat door het Mercosur-verdrag in de toekomst geen invoerheffingen meer gelden voor fout paardenvlees uit Zuid-Amerika. En dat door Mercosur straks ook minder controles gaan plaatsvinden op vlees uit Zuid Amerika.

Hoe kan de Commissie mindere controles rechtvaardigen, terwijl uit de huidige controles blijkt dat er juist van alles mis is met de vleesproductie in Zuid-Amerika? En is het dan überhaupt wel verstandig om een vrijhandelsverdrag te sluiten met de Mercosur-landen? Ik denk van niet.

Dank u wel.