Bijdrage mili­eu­com­missie tijdens gedach­te­wis­seling met de commissie over de geschikt­heids­con­trole van de richt­lijnen voor omge­vings­lucht­kwa­liteit


17 februari 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel Voorzitter en dank aan de Commissie voor de toelichting.

Luchtvervuiling is een groot probleem en zeker fijnstof is heel erg schadelijk voor het milieu en voor de volksgezondheid. Helaas zijn de luchtkwaliteitsnormen nog veel te hoog en niet in lijn met de wetenschappelijke adviezen en zelfs dan doen lidstaten er nog veel te weinig aan om dit probleem aan te pakken. Ik ben daarom blij dat de Europese Commissie een inbreukprocedure is gestart tegen Nederland en Portugal. Zo laat de Commissie zien dat zij het probleem wel serieus neemt.

Fijnstof en zeker het ultra-fijnstof wordt ver van het emissiepunt verspreid, soms zelfs ver over landsgrenzen heen. Daarom is het vrijwel onmogelijk geworden om schone lucht te vinden in Europa. Zelfs ver weg van het vliegverkeer, ver weg van het wegverkeer en ver weg van de industrie, is de uitstoot van fijnstof gigantisch hoog. Zo wordt bijvoorbeeld de uitstoot door de vee-industrie nog maar mondjesmaat meegenomen in de plannen.

Daarom Commissie, vraag ik u in het belang van alle burgers om de ambitie drastisch te verhogen en alle bronnen van fijnstof en andere luchtvervuiling keihard aan te pakken.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de 'Farm to Fork Strategy' - de centrale rol van landbouwers en plattelandsgebieden

Lees verder

Bijdrage milieucommissie tijdens gedachtewisseling met de Commissie over de voedselveiligheidsrisico's met betrekking tot geïmporteerd paardenvlees

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer