Bijdrage mili­eu­com­missie tijdens een gedach­te­wis­seling over de Duurzame Ontwik­ke­lings­doelen van de Verenigde Naties


10 juli 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Uit solidariteit met de tolken van het Europees Parlement, zal ik mijn bijdrage in het Nederlands doen. Als we de Europese regeringen mogen geloven, dan gaat het heel goed en halen we alle duurzaamheidsdoelen met gemak.

De realiteit is echter anders. Neem bijvoorbeeld Nederland. Nederland haalt veel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen niet. Er is een toenemende mate sprake van armoede, we hebben te weinig hernieuwbare energie, onze landbouw is voor slechts een heel klein deel biologisch en de uitstoot van broeikasgassen is veel hoger dan die in andere Europese landen.

Nederland, en ook de Europese Unie, doen vooralsnog bar weinig om dat aan te pakken.

Ik wil hier vandaag met name aandacht vragen voor het Duurzame Ontwikkelingsdoel 12. De transitie naar een duurzaam productie- en consumptiesysteem. Inzetten op een circulaire economie is een stap in de goede richting, maar dat is lang niet genoeg.

Onze niet-duurzame levensstijl, in het bijzonder het eten van vlees en vis, is desastreus voor voor onze planeet. Die levensstijl zorgt ervoor dat miljoenen dieren onnodig lijden in de bio-industrie. En de intensieve veehouderij zorgt ervoor dat grote hoeveelheden gif, pesticiden, antibiotica in de lucht, in grondwater, in de zee, in dieren en uiteindelijk ook in mensen terechtkomen.

Ik zal een aantal cijfers noemen.

Zeventig procent van alle zoetwatervoorraden wereldwijd wordt gebruikt voor de veehouderij.

Eén kilogram biefstuk kost vijftien duizend liter water.

De vleesconsumptie is verder verantwoordelijk voor ruim dertig procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Met het huidige landbouwareaal kunnen we met gemak tien biljoen mensen voeden. Maar alleen als we meer plantaardig voedsel eten en stoppen met de verspilling van voedsel aan veevoer.

We moeten dus volop inzetten op de transitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige. Dat is beter voor mens, dier en de planeet.

Ik ben benieuwd wat de Commissie concreet gaat doen om een plantaardig dieet te promoten. Hoe gaat de Commissie het Duurzame Ontwikkelingsdoel 12 halen?

Want met het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid bijvoorbeeld, gaat de Commissie gewoon verder met het stimuleren van veehouderij.

Die veehouderij heeft ook gevolgen voor het Duurzame Ontwikkelingsdoel 6. Zodanig dat ons grondwater stikt van de nitraten en onze rivieren nog steeds vol zitten met fosfaat.

En wat te zeggen over de Europese visserijplannen? Die nog steeds overbevissing stimuleren en die overbevissing zelfs legaliseren. Denk maar eens aan de plannen voor de Oostzee en de Noordzee.

Kortom, wat gaat de Europese Commissie concreet doen om de gevolgen van de veehouderij en de visserij aan te pakken en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen écht binnen handbereik te brengen?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie tijdens de eerste gedachtewisseling over het implementatierapport over diertransporten

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over vermindering van de impact van plastic op het milieu

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer