Bijdrage land­bouw­com­missie tijdens de eerste gedach­te­wis­seling over het imple­men­ta­tie­rapport over dier­trans­porten


21 juni 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Ieder jaar worden meer dan 4 miljoen koeien, 31 miljoen varkens, 5 miljoen schapen, 150 duizend paarden en 1,4 miljard kippen, eenden en kalkoenen over lange afstanden door Europa vervoerd - en ver daarbuiten. Als ze eenmaal de Europese buitengrenzen over zijn, dan zijn de dieren helemaal vogelvrij. Ze worden vervoerd in vrachtwagens, in schepen, in vliegtuigen. Duizenden kilometers ver, in de stikkende hitte en de ijzige kou.

En dat gaat heel vaak mis.

Denk aan al die dieren in vrachtwagens die vaak dagenlang aan de Europese buitengrenzen staan de wachten in de brandende zon. Maar ook dichterbij huis.

Denk aan die 20 duizend kuikens die recent afgemaakt moesten worden omdat ze onderweg naar Kenia bleven steken op Brussel Airport.

Denk aan de nuchtere kalveren die direct bij de moeder vandaan in een vrachtwagen worden gezet en niet weten hoe ze de drinknippels moeten gebruiken. En dus tijdens hun lange reis geen druppel water binnenkrijgen.

Denk aan al die drachtige koeien, die onderweg in een krat in een laadruimte van een vliegtuig of op het vliegveld hun kalf krijgen.#

Kijk naar de harde feiten die de inspecteurs van allerlei dierenhulporganisaties verzamelen. Zoals Eyes on Animals, Animals International, Der Tierschutzbund Zürich en Animals' Angels. Dit zijn de organisaties die werk doen wat de inspecteurs van de Europese Commissie gewoon niet doen en wat de lidstaten achterwege laten. Zij zijn zo dapper om dit leed onder ogen te zien.

Voorzitter, het gaat hier niet om incidenten. Zij zien dit lijden van dieren dagelijks. Op verschillende plaatsen, op verschillende tijdstippen. Zij zijn ook diegene die vrijwillig transporteurs opleiden en die de taken op zich nemen die de lidstaten en de EU laten liggen.

Voorzitter, ik ben niet verbaasd. Europa vaart al decennialang blind op economische groei, ten koste van dieren.

Ook al gaan we de transportduur verkorten. Ook al gaan we dieren naar het dichtsbijzijnde slachthuis brengen. Ook al gaan we alleen nog maar vlees en karkassen vervoeren. Dat zal niet voldoende zijn. Want we zitten bijvoorbeeld ook nog met de fokdieren. Overigens worden dieren in slachthuizen ook op brute wijze gedood. Wat we regelmatig zien. Recent nog in Nederland en België, schandalige horrortoestanden.

Al dit dierenleed zal niet eindigen door de oplossingen die de rapporteur net noemde. Dat zal niet voldoende zijn. Ik denk dat we daar een systeemverandering voor nodig hebben in ons landbouwsysteem. Een verandering in ons voedselsysteem. Meer plantaardige eiwitten, minder dierlijke eiwitten en minder vlees. Ik wil graag weten of de rapporteur deze mening deelt.

Voorzitter, meer dan 220 Europarlementariërs, van links tot rechts en uit alle lidstaten, hebben gevraagd om een onderzoekscommissie naar diertransporten. Dat was een heel duidelijk signaal. Een signaal dat liet zien dat dit parlement een grondig onderzoek wil naar de gruwelijke realiteit van diertransporten. Ik ben nog steeds teleurgesteld dat dat verzoek is gesaboteerd en dat het implementatierapport dat we nu bespreken, er door dit comité zo snel mogelijk doorheen moet worden gejaagd.

De voorzitter van de landbouwcommissie, meneer Siekierski, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Door een uitgebreid verzoek te sturen naar de voorzitter van het Europees Parlement en aan te geven dat dierenwelzijn enkel de competentie van de landbouwcommissie is.

Ik ben dat niet met hem eens en miljoenen burgers in Europa zijn dat niet met hem eens.

Het implementatierapport dat nu gemaakt wordt, daar is te weinig tijd voor. Er is geen ruimte voor werkbezoeken, geen ruimte voor hearings en ik vind dat de landbouwcommissie zich er daarom te makkelijk vanaf maakt. Ik wil graag weten hoe de rapporteur dat gaat oplossen en hoe hij daarmee omgaat.

Ik hoop ook van harte, omdat hij het verzoek om een onderzoekscommissie heeft gesteund, dat hij mijn aanbeveling voor zo'n parlementaire onderzoekscommissie alsnog overneemt.

Tot slot voorzitter, een waarschuwing.

Mijn gasten vandaag zijn allemaal lid van een Europese, of van een politieke partij voor dieren. Ze komen uit de hele EU, uit verschillende lidstaten. Elf om precies te zijn. En ik verzeker u, dat wanneer dit parlement en de Europese Commissie niet doen wat de burgers van hen vragen en waar de dieren recht op hebben, dan zullen deze mensen volgend jaar allemaal naast mij aan deze tafel zitten om de belangen van dieren te behartigen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over sluiting van de EU-markt voor ivoor om stroperij te bestrijden

Lees verder

Bijdrage milieucommissie tijdens een gedachtewisseling over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer