Bijdrage mili­eu­com­missie tijdens een gedach­te­wis­seling met de Europese Commissie over de behan­deling van hormoon­ver­sto­rende stoffen


22 januari 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter en dank aan de vertegenwoordigers van de Europese Commissie die hier een toelichting hebben gegeven. Hormoonverstorende stoffen veroorzaken een groot risico op potentieel dodelijke ziekten en vele gezondheidsaandoeningen. Het is onmogelijk om deze stoffen te mijden. Ze zitten namelijk overal in: in voedselverpakkingen, flessen, speelgoed, op onze kleding en zelfs op ons voedsel.

Europese en nationale regelgevingen beschermen ons niet voldoende tegen hormoonverstorende stoffen. We zitten al jarenlang te wachten op goede, werkbare criteria voor álle hormoonverstoorders, en een uitgewerkte strategie. Helaas heb ik ook vandaag niets gehoord om deze zorgen weg te nemen. De Commissie komt met een fitness check en een forum, maar van een ambitieuze strategie is geen sprake. De focus ligt vooral op communicatie, op dialoog en op ‘guidance and training for risico managers’. De zorgen liggen meer bij de interne markt, dan bij de gezondheid van mensen en dieren in de Europese Unie.

Er is heel veel geld geïnvesteerd in onderzoek en testmethodes, maar ik zou graag willen weten hoeveel hormoonverstoorders er inmiddels al zijn geïdentificeerd en van de markt zijn gehaald.

Ik vraag dat specifiek over een aantal pesticiden. Want de Europese Commissie is daarmee begonnen, met pesticiden en biociden. In 2015 hebben we al wetgeving gekregen om die pesticiden van de markt te halen, die zogenaamde kankerverwekkers, reprotoxische en mutagene stoffen, maar nog steeds worden er procedurele verleningen afgegeven voor pesticiden die al bewezen hormoonverstorend zijn. Ik noem er drie: dimoxystrobin, chlorotoluron en thiacloprid. Deze stoffen zijn nog steeds op onze markt, zelfs zonder grondige evaluatie, terwijl ze allang bewezen hormoonverstorend zijn.

Ik zou graag van de Commissie willen weten: wanneer beschermt u ons tegen deze stoffen en wanneer gaan deze stoffen van de markt?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de toelatingsprocedure van de EU voor pesticiden

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie tijdens gedach­te­wis­seling met de Roemeense minister van Landbouw Petre Daea

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer