Bijdrage mili­eu­com­missie over stand­punten uitwis­seling met Virgi­nijus SINKE­VIČIUS, commis­saris voor Milieu, Oceanen en Visserij: presen­tatie van recente Commis­sie­voor­stellen


11 september 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Dank u voorzitter en welkom commissaris.

De bodem vormt – samen met lucht en water - de basis van ons bestaan. Ruim een kwart van alle soorten leven in de bodem. Mollen, regenwormen, springstaarten en miljoenen andere soorten: zij vervullen cruciale functies in het ecosysteem, ze houden de bodem gezond en maken het mogelijk dat planten kunnen groeien.

Daarom zijn we blij met een Europese bodembeschermingswet. Maar de uitwerking van deze wet is werkelijk beneden alle peil. Waarom bevat uw voorstel geen enkel bindend beschermingsdoel? Wie profiteert hiervan, anders dan enkele multinationals, die niks geven om de toekomst van onze planeet.

We leven in een cruciale tijd. Gisteren sneuvelde in Nederland opnieuw een hitterecord. We kunnen ons niet langer veroorloven om de bescherming van natuur en klimaat te negeren.

Ik wil daarom graag opheldering vragen over de recente communicatie van de Europese Commissie, waarin u stelt dat “met de in juli gepresenteerde voorstellen de Green Deal is afgerond(?)”

Commissaris, wat is er gebeurd met het resterende deel van de Green Deal? U beloofde ons:

  • de komst van een duurzame voedselwet
  • een herziening van de REACH-wetgeving voor chemicaliën
  • een nieuwe en tenminste houdbare wet tegen voedselverspilling
  • een Bosmonitoringswet komen
  • een dierenwelzijnswetgeving

En als klap op de vuurpijl horen we dat het verbod op de export van gevaarlijke chemicaliën, die in Europa verboden zijn, niet doorgaat. Dit is werkelijk onacceptabel.

Commissaris: kunt u een deadline geven wanneer al deze beloofde onderdelen van de Green Deal alsnog gepubliceerd gaan worden?

Tot slot, als Eurocommissaris voor biodiversiteit bent u verantwoordelijk voor de bescherming van de kleinste regenworm tot de meest indrukwekkende roofdieren. Blijft u achter de bescherming van de wolf staan, ondanks de recente verkiezingsstunt van mevrouw Van der Leyen? Kunt u bevestigen dat de bescherming van deze dieren nog steeds valt onder uw verantwoordelijkheid en niet die van haar? U kunt toch niet anders dan ondubbelzinnig de essentiële rol die de wolf speelt bij het behouden van gezonde ecosystemen verdedigen en de wolf blijvend beschermen?

Dankuwel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over het initiatief van de bestuivers

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de herziening van de beschermingsstatus van de wolf en andere grote carnivoren in de EU (actualiteitendebat)

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer