Bijdrage mili­eu­com­missie over planten verkregen met bepaalde nieuwe geno­mi­ca­tech­nieken en levens­mid­delen en dier­voeders daarvoor, en tot wijziging van Veror­dening (EU) 2017/625


7 november 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

In de politiek is er één belangrijke vraag die we ons steeds opnieuw moeten stellen: Wiens belangen worden er gediend? Wie wint er en wie verliest er?

Met de voorgestelde deregulering van een groot deel van de genetisch gemanipuleerde gewassen is het antwoord eenvoudig. De winnaars zijn de grote zaadbedrijven. Zij zullen onbeperkte mogelijkheden krijgen voor het octrooieren van planten, eigenschappen en technieken die betrokken zijn bij de productie van ons voedsel. De perfecte gelegenheid om de monopolisering van onze meest primaire levensbehoefte nog verder uit te breiden.

De verliezers, dat zijn wij allemaal. De boeren, de voedselproducenten, de consumenten, de ecosystemen. We verliezen allemaal de bescherming die een goede risicobeoordeling van nieuwe technologieën ons biedt. Wij verliezen de vrijheid om te kiezen wat we eten. Onze boeren verliezen de soevereiniteit om te beslissen wat ze verbouwen en de mogelijkheid om GGO-vrije gewassen te telen. Kwekers verliezen de toegang tot de genetische bronnen die ze nodig hebben om toekomstbestendige gewassen te ontwikkelen. Lidstaten verliezen de mogelijkheid om de teelt van GGO-gewassen te verbieden, ook al is het duidelijk dat de meerderheid van de Europese burgers geen genetisch gemanipuleerde gewassen wil. En zonder risicobeoordeling en zonder traceerbaarheid maken we één groot openluchtlaboratorium van onze planeet, met mogelijk onherstelbare schade als gevolg.

In de "Van Boer tot Bord strategie" hadden we een zorgvuldig compromis opgesteld over wat elke beleidsactie met betrekking tot de nieuwere genetische manipulatietechnieken zou moeten inhouden. We benadrukten het voorzorgsbeginsel en de noodzaak om te zorgen voor transparantie en keuzevrijheid voor boeren, verwerkers en consumenten. Het is onaanvaardbaar dat de rapporteur de weinige transparantie die het Commissievoorstel nog had, teniet doet door de etiketteringsvereisten te schrappen. Hoe naïef en arrogant is het dat ze stelt dat "de transparantie en keuzevrijheid voor de consument volledig kunnen worden gewaarborgd door informatie over het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen openbaar te maken". Moeten we die database in de supermarkt raadplegen, hoe dan? Hoe is dat de bedoeling?

Het voorstel van de Commissie stond al haaks op het doel van de Boer tot Bord strategie om de biologische productie te verhogen tot 25%. Maar de rapporteur laat met het "toestaan" van het gebruik van NGT's in de biologische landbouw zien dat ze duidelijk helemaal niets van biologische landbouw heeft begrepen. Biologische kwekers en boeren willen het DNA van de planten helemaal niet manipuleren. Dat is ook niet nodig. Ze weten hoe ze met de natuur moeten werken en met het ecosysteem waar ze deel van uitmaken. Het enige wat ze van ons nodig hebben is dat ze de mogelijkheid houden en dat wij de mogelijkheid geven om precies dat te doen, door de toegang tot natuurlijke genetische bronnen veilig te stellen, door onze ecosystemen te beschermen en door ervoor te zorgen dat ze niet worden besmet door GGO's, pesticiden en kunstmest van hun geïndustrialiseerde buren. Is dat echt zo veel gevraagd? Ik denk het niet.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over het bezwaar overeenkomstig regel 112, lid 2&3, tegen uitvoeringsverordening verordening van de Commissie tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over het landbouwgif glyfosaat

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer