Bijdrage mili­eu­com­missie over EU-actieplan ter bestrijding van de handel in in het wild levende dier- en plan­ten­soorten en debriefing over de resul­taten van de COP19 van CITES


1 maart 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Hartelijk dank aan de Commissie voor het nieuwe actieplan voor het tegengaan van illegale handel in wilde dieren. Het is goed dat de Commissie beseft hoe belangrijk dit is voor het behoud van biodiversiteit en voor het voorkomen van nieuwe uitbraken van zoonoses. Ik mis echter een visie op dierenwelzijn. Zelfs het woord “dierenwelzijn” wordt geen enkele keer in de tekst genoemd, terwijl wij in de motie van het Parlement daar uitdrukkelijk aandacht voor hebben gevraagd. Als u spreekt over bijvoorbeeld het zogenaamd duurzaam gebruik van dieren, wordt op geen enkele manier rekening gehouden met het feit dat het hier gaat over wezens met bewustzijn en gevoel. Ik zou graag een reactie van de Commissie hierop willen.

Er wordt een reeks goede acties genoemd in de annex, maar ik vind de toon te vrijblijvend en vaag en krijg graag meer toezeggingen vandaag. De Commissie zegt bijvoorbeeld: de noodzaak, de toegevoegde waarde en de haalbaarheid te gaan onderzoeken van een positieflijst. Het is overduidelijk dat die noodzaak er is, verschillende lidstaten tonen al aan dat het haalbaar is, en er ligt brede steun vanuit het Parlement en de Raad hiervoor. Nu dit onderzoek overbodig lijkt, wil ik graag van de Commissie weten wanneer we die positieflijst kunnen verwachten? Wanneer komt er aanscherping van de regelgeving om alle illegale handel in dieren onder het strafrecht te brengen? En wanneer komt de registratieplicht er? Het is toch te gek voor woorden dat webshops zoals slangenleer.nl ongestoord door kunnen gaan met de verkoop van schoenen van slangen, en tassen van bedreigde haaien en paling?

Wat tevens ontbreekt in het actieplan is een heldere erkenning dat legale handel in wilde dieren de illegale handel faciliteert en voor een deel witwast zelfs. Terwijl dat toch duidelijk uit de wetenschappelijke studies hierover blijkt, en ook hier het Parlement erop heeft gewezen dat zowel de illegale als de legale handel van in het wild levende dieren en de vernietiging van natuurlijke leefgebieden aanzienlijk bijdragen tot de achteruitgang van de biodiversiteit, de wereldwijde inspanningen in de strijd tegen klimaatverandering ondermijnen en zowel een oorzaak als een gevolg zijn van corruptie. De handel in dieren, inclusief zogenaamde jachttrofeeën, moet zo snel mogelijk worden stopgezet. Maar in plaats van dit effectief aan te pakken, lijkt de Commissie de zogenaamd legale poot van deze moordpartijen te willen aanmoedigen, dat is onacceptabel.

Tot slot dit actieplan belooft een verbeterde handhaving en toegang tot de verzorging van in beslag genomen dieren. Als de uitvoering goed wordt gedaan, zouden er dus meer dieren in beslag genomen worden, dit zal de druk op opvangcentra vergroten. Bent u bereid om een register te maken van geaccrediteerde, goede opvangcentra met de juiste expertise en faciliteiten om in beslag genomen dieren op te vangen en te verzorgen?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de beschikbaarheid van meststoffen in de EU

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over de vaststelling van een EU-certificeringskader voor koolstofverwijdering

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer