Bijdrage mili­eu­com­missie over de verlenging van de goed­keu­rings­termijn van glyfosaat


15 september 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Al sinds de toelating is glyfosaat omstreden. Het gif is momenteel op de markt op basis van een verouderde beoordeling uit 2002. Een verouderde beoordeling, die ook nog eens gebaseerd is op onderzoek dat door Monsanto en andere pesticide-industrie is aangeleverd.

In de tussentijd zijn er ook onafhankelijke studies gedaan. Deze onafhankelijke studies hebben specifiek gekeken naar de effecten van glyfosaat op de volksgezondheid. En naar de effecten op het milieu. De meesten van u kennen waarschijnlijk de studie van de International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC heeft een zeer groot aantal onderzoeken geëvalueerd, en komt tot de conclusie dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is. De onderbouwing voor de conclusie van IARC, ofwel de monograph paper, is afgelopen zomer gepubliceerd.

Dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is, dat is al erg genoeg. Daarnaast blijkt uit diverse studies dat het ook nog eens heel veel voor komt:
- Uit onderzoek in 18 EU-landen blijkt dat 44% van de bevolking glyfosaatsporen in het lichaam heeft (Friends of the Earth, 2013);
- Dezelfde studie controleerde tevens 50 duizend samples oppervlaktewater uit 13 landen en ontdekte dat in 50% van de wateren glyfosaatsporen zitten.

Een stof die waarschijnlijk kankerverwekkend is en die zó wijdverspreid voorkomt in het milieu en in onze lichamen, die kunnen we niet langer tolereren voor gebruik.

Het is belangrijk dat we als Parlement reeds nu een krachtig statement maken, om de Europese Commissie de juiste richting op te sturen. Al in 2012 had de Commissie een herbeoordeling af moeten hebben, die toen drie jaar werd uitgesteld. Langer wachten kan echt niet meer.

Interessant voor jou

Stemverklaring over een visserijovereenkomst tussen de EU en Madagaskar

Lees verder

Mondelinge vraag aan de Europese Commissie over een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer