Stem­ver­klaring over een visse­rij­over­een­komst tussen de EU en Madag­askar


9 september 2015

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Madagaskar: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie

A8-0196/2015

Anja Hazekamp

Visserijovereenkomsten tussen de EU en ontwikkelingslanden zijn gericht op het leeghalen van de zeeën en oceanen. De Europese wateren zijn sterk overbevist. Nog meer visserij is funest voor biodiversiteit. Dergelijk beleid schaadt niet alleen dieren, natuur en milieu, maar ook de lokale bevolking op aarde. We moeten gewoon stoppen met gesubsidieerde overbevissing.

Nog een rondje visserij-overeenkomsten verhandelen, dat gaat echt niet het falende visserijbeleid van de EU verhelpen. Het gaat er ook niet voor zorgen dat de EU haar haperende visserijvloot op de been krijgt. Daarom heb ik tegen de visserijovereenkomst tussen de EU en Madagaskar gestemd.

Interessant voor jou

Stemverklaring over een visserijovereenkomst tussen de EU en Kaapverdie

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over de verlenging van de goedkeuringstermijn van glyfosaat

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer