Bijdrage mili­eu­com­missie over de REFIT van de Vogel- en Habi­ta­trichtlijn 


16 maart 2017

Anja Hazekamp (PvdD): In Europa is nog slechts veertig procent van de oorspronkelijke biodiversiteit over, en in Nederland is dat nog maar vijftien procent. De natuur staat erg onder druk door verdroging, versnippering en vervuiling en kan afzwakking van natuurbescherming er niet bij hebben. Ik ben dan ook erg blij dat de Europese Commissie de bestaande natuurwetgeving op peil houdt. Het is heel erg kwalijk dat op nationaal en lokaal niveau de bescherming van natuur te vaak wordt opgeofferd zodat economische activiteiten kunnen doorgaan.

De Commissie vroeg zojuist om concrete actie. Ik heb een concreet voorbeeld waar die actie hard nodig is. Want bij de bescherming van natuur hoort niet alleen de bescherming van gebieden en planten, maar ook de bescherming van dieren. De Vogelrichtlijn zou vogels in Europa moeten beschermen. Maar dat is niet overal het geval.

Miljoenen migrende vogels gebruiken Malta als rustpunt op hun route. Die rust en bescherming is daar juist ver te zoeken. Lidstaten en natuurorganisaties steken ontzettend veel geld en tijd in de bescherming van onze vogels, en dat wordt in een klap door Malta teniet gedaan. De Maltese heksenjacht op trekvogels is onacceptabel en in strijd met internationale beschermingsverdragen.

De Commissie heeft aan de lidstaten gevraagd om een beter implementatie en een betere handhaving van de Vogel- en Habitatrichtlijn, maar ik verwacht eigenlijk niet dat Malta als Europees voorzitter hier op dit moment de leiding in neemt. Zij kan zich hiervoor volgens mij niet geloofwaardig inzetten zolang ze zelf de bescherming van trekvogels niet serieus neemt.

Dit weekend start in Malta de jacht op kwartels. Daarom reis ik volgende week die kant op.

Collega's, ik vraag jullie mijn oproep te steunen en een einde te maken aan deze jacht op trekvogels. Iedereen die van mening is dat Malta als Europees voorzitter de leiding moet nemen in het snel en goed toepassen van de Vogel- en Habitatrichtlijn, nodig ik uit om mijn brief aan minister-president Muscat te ondertekenen. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over levensmiddelen- en diervoederwetgeving

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over palmolie en de ontbossing van regenwouden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer