Bijdrage plenaire verga­dering over levens­mid­delen- en dier­voe­der­wet­geving


14 maart 2017

Anja Hazekamp (PvdD): Dierenwelzijn krijgt in dit verslag veel aandacht, maar helaas worden enkele misstanden niet aangepakt. Ik noem één voorbeeld. De aanwezigheid van een dierenarts is niet verplicht bij het slachten van konijnen en pluimvee. En dat terwijl juist bij deze dieren heel veel misgaat tijdens de bedwelming en de slacht. Ik vind dat onbegrijpelijk.

De voedingssector hobbelt van schandaal naar schandaal en dit verslag moet het consumentenvertrouwen herstellen. Maar als landen zelf kunnen bepalen wat ze wel of niet gaan controleren, dan gebeurt dat niet.

Denkt u echt dat consumenten gerust zijn als ze horen dat er in sommige landen niet genoeg geld is om inspecteurs op te leiden? Denkt u echt dat consumenten gerust zijn als ze horen dat producten die hier in Europa verboden zijn, toch op onze markt komen, zoals legbatterijeieren of hormoonvlees? Ik denk van niet.

We moeten de kloof dichten tussen de goede intenties van dit Parlement en de onwil van Commissie en Raad om met regelgeving te komen. Anders kunnen we voedselschandalen niet voorkomen en zullen dieren nog lang worden uitgebuit.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Stemverklaring over beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhandel

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over de REFIT van de Vogel- en Habitatrichtlijn 

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer