Bijdrage mili­eu­com­missie over controles op geïm­por­teerd vlees in verband met het verbod op het gebruik van anti­bi­otica als groei­be­vor­deraar


15 maart 2021

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Deze pandemie leert ons dat we serieus werk moeten maken van de One Health en de One Welfare aanpak, en daarvoor is het heel belangrijk om het verbod op het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar effectief te handhaven. Zeker ook voor geïmporteerde producten. En we kunnen natuurlijk niet zonder stevige regelgeving om er echt voor te kunnen zorgen dat de producten die we importeren geen verboden antibiotica bevatten. Daar zit natuurlijk de crux. Daarom heb ik enkele vragen aan de commissie:

Allereerst over de controlefrequentie voor dierlijke producten aan onze buitengrenzen?

Is de Commissie ook van mening dat voor risicolanden zoals Brazilië, Argentinië en Canada en de VS deze controlefrequentie 100% moet zijn?

Kan de Commissie beloven dat handelsdeals zoals CETA en Mercosur geen uitzonderingspositie geven aan juist deze risicovolle exportlanden?

We hebben in het verleden gezien dat de auditdiensten van de Commissie zelf, niet eens serieus werden genomen waardoor importen met besmet en verontreinigd vlees gewoon door konden gaan. Denk maar eens aan de Braziliaanse vleesfraude of aan de frauduleuze en gevaarlijke import van paardenvlees uit Argentinië en Uruguay. Hoe vaak zal DG Sante audits uitvoeren in derde landen, en kan de Commissie beloven dat deze audits ook daadwerkelijk gevolgen zullen hebben voor de lijst van ‘veilige landen’ voor importen?

Dank u wel