Bijdrage plenaire verga­dering over de visse­rij­con­troles


9 maart 2021

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, elk jaar sterven meer dan 200 000 zeevogels en 10 000 dolfijnen en zeeschildpadden als bijvangst in visnetten. We moeten ervoor zorgen dat kwetsbare diersoorten in zee beter beschermd worden. Om in kaart te brengen in welke gebieden de bijvangst het grootst is, wil de Partij voor de Dieren inzetten op cameratoezicht en vooral op schepen die een groot risico vormen voor het leven in zee. Gebieden waar dolfijnen, zeevogels en schildpadden leven, kunnen dan worden afgesloten voor risicovolle visserijactiviteiten.

Daarnaast kan met cameratoezicht beter worden gecontroleerd of gevangen vissen die te klein of te goedkoop zijn, niet illegaal terug in zee worden gegooid. Ondanks de aanlandplicht gebeurt dit nog steeds massaal en het merendeel van de teruggeworpen vissen sterft. Vispopulaties staan hierdoor onder enorme druk. Betere controle op bijvangst van kwetsbare soorten en het illegaal teruggooien van vissen is in het belang van alle dieren in zee en dus ook in het belang van de vissers zelf.

Interessant voor jou

Bijdrage onderzoekscommissie over diertransporten over de prioriteiten van het Portugees voorzitterschap met betrekking tot het welzijn van dieren tijdens transport

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over controles op geïmporteerd vlees in verband met het verbod op het gebruik van antibiotica als groeibevorderaar

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer