Bijdrage mili­eu­com­missie over actuele infor­matie van de Europese Commissie over de situatie in verband met Covid-19 (coro­na­virus)


5 maart 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Er wordt al heel veel gedaan om de verspreiding van dit coronavirus te voorkomen, maar in mijn optiek is er nog veel te weinig aandacht voor het voorkomen van volgende uitbraken in de toekomst. Ziektes zoals ebola, influenza, SARS en ook Q-koorts, zijn afkomstig van chimpansees, vleermuizen, civetkatten, vogels, melkgeiten- en schapen. En ook dit COVID-virus, het SARS-coronavirus 2, dat nu rondwaart, vindt zijn oorsprong in dieren. Voordat de besmetting van mens tot mens plaatsvond.

Mensen houden miljarden dieren in megastallen. Mensen handelen in diersoorten die eigenlijk in het wild thuishoren. Niet alleen in Wuhan in China, maar ook hier in Europa. Kortom, de manier waarop wij met onze dieren omgaan vergroot de kans op verspreiding van zoƶnosen en vergroot de kans op situaties zoals die van de huidige corona-uitbraak.

Aan de Commissie wil ik dan ook vragen: gaat u ook eens wat meer preventief te werk, door bijvoorbeeld de handel en consumptie van wilde dieren volledig te verbieden? Voorkomen blijft immers beter dan genezen.

U zult misschien zeggen: ja, dat is nu niet het moment om daarover te praten. Maar datzelfde hoorden we ook bij de vorige SARS-uitbraak, bij de MERS-uitbraak en de Mexicaanse varkensgriep. Misschien is het nu juist wel het moment om daar aandacht aan te besteden, zodat we het niet vergeten.

Ik heb nog een tweede vraag: in China zijn de zorgen over handel in wilde dieren, en consumptie daarvan, inmiddels wel doorgedrongen en is dat ook stopgezet. Dat heeft ook een keerzijde. We hebben beelden ontvangen van tien duizenden dieren, inclusief honden, die in China - met name in Wuhan - uit ramen van flats worden gegooid en aan hun lot worden overgelaten. Kent u deze berichten en bent u bereid om met uw Chinese collega's hierover in overleg te gaan en ze ter verantwoording te roepen? Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over de wetenschappelijke adviezen van EFSA over de gezondheid en het welzijn van konijnen

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over het duurzaam gebruik van pesticiden.

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer