Bijdrage land­bouw­com­missie tijdens gedach­te­wis­seling met Marija Vučković, Kroatisch minister van Landbouw, over de prio­ri­teiten van het Kroa­tische voor­zit­ter­schap op het gebied van landbouw


22 januari 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel en welkom minister. Ik heb twee zomers geleden een bezoek gebracht aan Rasa, een kleine gemeente in Kroatie en één van de
grootste havens voor diertransporten in Europa. Wat ik daar gezien heb, zal ik echt nooit vergeten.

Er was een jonge stier die met een kraan aan een been aan boord van een schip werd gehesen en daarna met elektroshocks werd gedwongen om in beweging te komen. Dit dier had nooit op transport mogen gaan.

De audit van de Europese Commissie bevestigt dat er heel veel mis is in de haven van Rasa en ik ben benieuwd wanneer u gaat stoppen met de export van dieren.

Voorzitter, dieren zijn wezens met bewustzijn en gevoel. Ze kunnen angst, stress en pijn voelen als ze opgesloten zitten in kooien, als hun staarten worden afgeknipt, als ze vlak na de geboorte bij hun moeder worden weggehaald of als ze dagenlang op transport gaan.

Ik hoop van harte dat u het met mij eens bent dat dieren een belangrijke rol vervullen in het Europees beleid. Dus ik heb eigenlijk maar één simpele vraag, want dat ontbreekt in uw prioriteiten. Wat gaat u doen voor dieren in het komende half jaar?