Bijdrage land­bouw­com­missie tijdens gedach­te­wis­seling met Lets Minister van Landbouw Janis Duklavs


21 januari 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Welkom, Minister. Als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren hoop ik dat u dierenwelzijn niet uit het oog zult verliezen de komende periode. Ik heb daarover twee specifieke vragen.

Ten eerste diertransporten. Recent hebben Nederlandse, Duitse en Deense ministers van Landbouw afgesproken dat zij de transportduur van levende dieren drastisch willen verkorten, tot maximaal acht uur. Ik zou graag van u willen weten of u tijdens uw voorzitterschap daar initiatieven op zult ontplooien, bijvoorbeeld het weer in het leven roepen van een werkgroep op dat gebied.

En ten tweede de concurrentiepositie. We hebben er al verschillende collega’s over gehoord. Recent kreeg ik als antwoord op vragen over de invoer van legbatterijeieren uit de Oekraïne naar Europa het antwoord dat de Europese Unie niet haar normen aan andere landen wil opleggen. Dat belooft nog wat voor andere handelsakkoorden, als ik bijvoorbeeld kijk naar TTIP. Bent u bereid om te waarborgen dat de normen geborgd blijven, ook bij alle andere akkoorden? Dank u wel.

Jānis Dūklavs: […] Dan zou ik het nu willen hebben over TTIP en de bijbehorende onderhandelingen. U maakt zich zorgen over de gevolgen van het akkoord voor producenten, bedrijven en landbouwers. We kunnen natuurlijk niet zeggen dat dit akkoord geen nieuwe kansen biedt voor nieuwe, economische Europese groei. Maar dat neemt niet weg dat we ook wel luisteren naar degenen die zich zorgen maken over dit akkoord. Er zitten risico’s aan vast. Die risico’s betreffen vooral landbouwers. We kijken zorgvuldig naar het hele scala aan aspecten, we kijken ook naar bezwaren op het gebied van voedselveiligheid en dergelijke. Ik denk niet dat er veel ruimte zit in het standpunt van de Raad met betrekking tot TTIP en ik heb nog geen collega ontmoet die aangaf de houding over TTIP te willen wijzigen.

Dat betekent dat de vereisten die wij gesteld hebben ter ondertekening van dit verdrag volgens ons afdoende zijn voor de veiligheid van mensen en de veiligheid van voedsel.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeder met medicinale werking

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie tijdens debat over meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer