Bijdrage land­bouw­com­missie tijdens gedach­te­wis­seling met Euro­com­mis­saris Phil Hogan over de versim­peling van het Gemeen­schap­pelijk Land­bouw­beleid


24 maart 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter, en dank aan de Eurocommissaris dat hij hier aanwezig wil zijn. Het huidige Europese landbouwbeleid bedreigt het voortbestaan van met name kleine boeren. In Nederland bijvoorbeeld moeten elke dag zeven boeren noodgedwongen stoppen met hun bedrijf. De schaalvergroting en productieverhoging in de agrarische sector bedreigt niet alleen de boeren zelf, maar is ook een bedreiging voor het dierenwelzijn. Kunt u aangeven welke rol dierenwelzijn gaat spelen binnen de vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid? Dieren hebben geen eenvoudige, maar vooral effectieve regelgeving nodig en sommige dieren hebben helemaal nog geen regels. Kunt u aangeven of u op korte termijn komt met regelgeving voor de konijnenhouderij? Voorts, voorzitter, ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies zouden moeten worden afgeschaft. Dank u wel.

Phil Hogan: [...] Madam Hazekamp. The measures that you raise in animal welfare are a matter for my colleague, Commissioner Andriukaitis. You can raise this issue with him, but there is flexibility for all Member States under the Rural Development Programme to apply measures on animal welfare. Some Member States do better than others on this area, but again: we've given flexibility to Member States to invest in animal welfare measures. But I think you should raise the other, wider issue of animal welfare with my colleague on Health and Food Safety.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie tijdens gedachtewisseling met Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over biologische productie en etikettering van biologische producten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer