Bijdrage land­bouw­com­missie tijdens gedach­te­wis­seling met Euro­com­mis­saris Vytenis Andri­ukaitis


23 maart 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Fijn dat de Eurocommissaris hier aanwezig is. Veel dossiers die u in uw portefeuille heeft, hangen met elkaar samen. Ik noem bijvoorbeeld: dierenwelzijn, antibioticaresistentie, zoönoses, volksgezondheid en voedselverspilling. Veel problemen worden in mijn ogen veroorzaakt door de wijze waarop wij onze dieren houden in onze veehouderij, de Europese intensieve veehouderij met name. Toch zien wij nog steeds verdergaande intensivering, we zien nog steeds meer dieren op elkaar gepakt, en we zien dat dieren ook nog steeds door heel Europa worden gesleept, levend en wel, en soms tot ver daar buiten.

Ik zou graag van u willen weten hoe u dat risico inschat. Hoe beoordeelt u de verdergaande intensivering in de Europese landbouwsector? Want juist in Nederland zien we bijvoorbeeld dat er veel ziektes uitbreken en dat er veel antibioticaresistentie is, juist in gebieden met hoge concentraties dieren. En daarom ben ik ook erg benieuwd of u het met mij eens bent dat de Europese landbouwsubsidies zouden moeten worden afgeschaft. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de zeebaars

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie tijdens gedachtewisseling met Eurocommissaris Phil Hogan over de versimpeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer