Bijdrage land­bouw­com­missie over biolo­gische productie en etiket­tering van biolo­gische producten


24 maart 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Het voorstel van de Commissie is erop gericht om het consumentenvertrouwen in biologische producten te versterken. Als je kijkt naar wat consumenten willen, dan is dat enerzijds goede herkenbaarheid - dus een duidelijk etiket van biologische producten - maar ze vragen ook om het welzijn van dieren. En dat dierenwelzijn, dat laat ook bij de biologische sector soms nog wel wat te wensen over. Zo zijn er bijvoorbeeld nog uitzonderingsmaatregelen die ervoor zorgen dat niet overal in Europa dezelfde normen gelden voor dierenwelzijn, zoals de consumenten verwachten. Wij zouden graag zien dat er in heel Europa een uniform hoog niveau van dierenwelzijn geldt voor biologische producten.

Daarnaast zou dit ook een mooie gelegenheid zijn om een aantal dieronvriendelijke zaken aan te pakken. Ik denk hierbij aan een verbod op het onthoornen van dieren, onnodige castratie, het aanbinden of fixeren van dieren, maar ook bijvoorbeeld een verplichting van weidegang of het gebruik van robuuste rassen. Kortom, er zijn goede regels nodig voor de hele biologische sector en dit voorstel zou daar een mooie aanleiding voor zijn.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie tijdens gedachtewisseling met Eurocommissaris Phil Hogan over de versimpeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over de reductie van nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer