Bijdrage land­bouw­com­missie over mini­mum­normen voor de bescherming van konijnen


8 september 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Allereerst wil ik collega Eck bedanken voor dit rapport. Want de konijnenhouderij is een sector die hoognodig onze aandacht verdient.

Voorzitter, ik wil in mijn betoog twee misverstanden aan de orde stellen. Het eerste misverstand dat ik regelmatig hoor, ook vandaag weer, is dat het een kleine sector is die eigenlijk geen regelgeving nodig heeft. Want "de sector regelt het zelf wel, heeft het moeilijk en moeten we dus niet belasten met nog meer regels". Dat is iets wat de heer Timmermans overigens in algemene zin ook zegt: niet méér regels, maar minder.

Een tweede misverstand dat ik straks aan de orde wil stellen is dat we juist vanwege de omvang van de konijnensector, we ons eigenlijk op een andere sector zouden moeten richten in de veehouderij die veel omvangrijker is. Dat we ons niet zouden bezig moeten houden met lieve, aaibare en knuffelige dieren.

Voorzitter, laat ik maar met dit laatste beginnen. De konijnenhouderij heeft niets liefs, aaibaars en knuffelig. Het is een nietsontziende sector die over de rug van weerloze dieren geld verdient. Dieren waarover Europa in het verdrag van Lissabon zegt dat het wezens zijn met bewustzijn en gevoel - en dat zij daarmee onze bescherming verdienen. We hebben het hier over alle dieren. Ongeacht hoe ze eruit zien, hoe aaibaar of knuffelig ze zijn. Ongeacht de omvang van de sector.

Dan het tweede misverstand. Regels zouden niet nodig zijn want de sector is heel goed in staat om zelf haar dieren te beschermen. Voorzitter, de konijnenhouderij is nu bij uitstek het voorbeeld waarbij we kunnen zien dat het niet werkt. Je kunt het niet aan de sector overlaten. Konijnen zijn sociale en intelligente dieren die in de konijnenhouderij nog steeds worden gehouden in kooien, zonder dat ze hun sociale gedrag kunnen vertonen, zonder dat ze kunnen graven, zonder dat ze kunnen knagen.

Daarom ondersteun ik dit rapport van harte en roep ik mijn collega's en de Europese Commissie op om nu eindelijk eens met regelgeving voor konijnen te komen. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over een meerjarenplan voor de Oostzee

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer