Bijdrage land­bouw­com­missie over het Speciaal verslag van de Europese Reken­kamer over dieren­welzijn in de Europese Unie


3 december 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan de Europese Rekenkamer, vooral aan de heer Wojciechowski. Het is de allereerste keer in de geschiedenis dat de Europese Rekenkamer zo’n onderzoek doet naar de regels omtrent dierenwelzijn en het is een uitermate belangrijk onderwerp.

Aan regels geen gebrek. Maar uit het rapport blijkt overduidelijk dat het nogal schort aan de handhaving. Ik vind het heel schokkend om te lezen dat er nog zoveel landen zijn die de regels over dierenwelzijn -die toch al niet heel erg streng zijn- aan hun laars lappen.

In het rapport wordt erkend dat de Europese regels tot de strengste ter wereld behoren en er worden successen genoemd, zoals het in groep huisvesten van zeugen en het verbod op niet-aangepaste kooien voor kippen. Maar al die besluiten zijn wel heel erg lang geleden genomen.

De Europese Commissie heeft heel duidelijk aangegeven aan het begin van haar mandaat dat ze absoluut niet van plan was om de komende jaren met nieuwe regelgeving te komen.

Ik heb dan ook een vraag aan de heer Wojciechowski. Denkt u dat de vooruitstrevende rol van Europa nog lang zo zal blijven? Want we zien dat landen zoals China en Brazilië wel met nieuwe regels komen op het gebied van dierenwelzijn. Zullen zij ons niet heel snel gaan inhalen op dit punt?

De eerste reactie van de Europese Commissie op dit rapport is al bekend. Ze hebben aangegeven dat ze de vorige dierenwelzijnsstrategie gaan evalueren. Dat zal niet meevallen, want de vorige strategie had geen streefdoelen.

Vindt de Europese Rekenkamer het zinvol om de oude strategie te evalueren, zonder dat er plannen zijn om met een nieuwe strategie te komen - zoals gevraagd is door het Europees Parlement?

Ik zou graag meer concrete oplossingen zien om de kloof tussen de ambitieuze doelstellingen en de praktische uitvoering te dichten. In plaats van te komen met een krachtige dierenwelzijnsstrategie, met nieuwe regelgeving en inbreukprocedures als er niet gehandhaafd wordt, komt de Europese Commissie met praatclubjes zoals het Animal Welfare Platform.

Alles wordt in het werk gesteld om de Europese Commissie maar niets te laten doen. Ik vind dit uitermate teleurstellend en ik hoop dat ze op basis van dit rapport actie gaat ondernemen. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over persistente organische verontreinigende stoffen

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over het implementatierapport over diertransporten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer