Bijdrage land­bouw­com­missie over het imple­men­ta­tie­rapport over dier­trans­porten


3 december 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Ik wil de heer Dohrmann hartelijk bedanken voor zijn implementatierapport. Het is erg jammer dat de landbouwcommissie zelf geen ruimte heeft gemaakt om hoorzittingen en werkbezoeken te organiseren. Ik dank de heer Dohrmann dat hij wel een hoorzitting heeft georganiseerd en een bezoek aan Turkije heeft gebracht om met eigen ogen te zien hoe dieren aan de buitengrenzen van Europa aan hun lot worden overgelaten.

Ik heb deze zomer, net als de rapporteur en collega’s Eck en Waitz, ook de buitengrenzen van Europa bezocht om te kijken naar diertransporten. Het is onbegrijpelijk wat ik in de havens van Slovenië en Kroatië heb gezien. Dingen die plaatsvinden in dit zogenaamde beschaafde Europa.

Vrachtwagens reden af en aan om schepen te bevoorraden. Schepen met namen als “Phoenix” of “Holstein Express”, alsof het om hele nobele dingen ging. Deze schepen vervoerden met name jonge runderen en kalveren.

De temperatuur in de tientallen vrachtwagens die wij hebben gezien was stuk voor stuk te hoog. De dieren waren vies, gewond, oververhit en bezweken door de hitte. De wagens werden niet gecontroleerd, er was geen dierenarts aanwezig, geen handhaving en de politie deed overduidelijk niets anders dan de industrie in bescherming nemen.

Als absoluut dieptepunt heb ik iets gezien wat ik in de jaren negentig voor het eerst op televisie heb gezien. In dezelfde haven overigens, Rasa in Kroatië, dat heb ik hier dertig jaar later ook mogen aanschouwen. Een jonge stier die tussen wal en schip te water raakte, aan zijn voorpoten met een kraan aan boord van een schip werd gehesen. Het dier werd vervolgens met elektroshocks, want het kon duidelijk niet meer op zijn benen staan, gedwongen om in beweging te komen.

Dit gebeurt heden ten dage in dit Europa. Het zijn geen incidenten.

Het einde is nog steeds niet in zicht. We hebben kunnen horen en zien dat er steeds meer transporten plaatsvinden en dat er steeds minder controles zijn.

Het implementatierapport benoemt al deze zaken wel, maar het had van mij nog een tandje scherper gemogen.

Twee dingen zou ik willen aanstippen. Het eerste, transport naar landen buiten de EU. Er wordt gezegd dat de boeren er alle belang bij hebben dat dieren in goede staat aankomen. Maar in dit geval is dat niet waar. Dieren moeten hooguit levend aankomen. Ik kan u verzekeren dat veel dieren bij aankomst nog maar nauwelijks in leven zijn.

Voor diegene die zelf wil zien wat er is gebeurd, kan ik een ZDF-documentaire aanraden die vorige week op de Duitse televisie te zien was. Voor mensen die de moed hebben om dat te kunnen aanschouwen.

Want er is maar één oplossing: we moeten transporten naar landen buiten de EU stoppen.

Tot slot.

Meer slachthuizen zal het probleem niet oplossen. Willen we het welzijn van dieren structureel verbeteren, dan moeten we overstappen op plantaardige voeding en minder dieren. Dat is beter voor mens, dier, natuur en milieu.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over het Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over dierenwelzijn in de Europese Unie

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering om een spoeddebat over diertransporten te agenderen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer