Bijdrage plenaire verga­dering over persis­tente orga­nische veront­rei­ni­gende stoffen


14 november 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Persistente organische gifstoffen, zoals DDT en dioxines, zijn uiterst giftig voor mensen, dieren en het milieu. Ze stapelen zich op in ons vetweefsel en kunnen via de moedermelk aan onze kinderen worden doorgegeven.

Ondanks het feit dat het gebruik al aan banden is gelegd, vinden we dit gif nog steeds volop terug in melk en eieren, maar ook in dieren, zoals vogels, vissen en zeehonden, op kleding, in de bodem en in het grondwater.

Daarom moeten we alle persistente organische stoffen verbieden, zonder uitstel en zonder uitzonderingen. En natuurlijk moeten we deze stoffen vervangen, maar niet door ander gif. In Nederland is het zeer giftige perfluoroctaanzuur vervangen door GenX. Hoewel GenX waarschijnlijk ook kankerverwekkend is, wordt het zonder enige waarschuwing in de anti-aanbaklaag van pannen gebruikt. Inmiddels treffen we GenX overal in het milieu aan. Dat is onbegrijpelijk. Deze stoffen horen niet in ons milieu, niet in ons water en niet in ons lijf!

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over een meerjarenplan voor de Adriatische Zee

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over het Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over dierenwelzijn in de Europese Unie

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer