Bijdrage land­bouw­com­missie over de crisis­re­serve voor de landbouw


6 november 2014

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het een te beperkte insteek om alleen de economische situatie van de boeren als crisis te benoemen. Door de Europese honger naar groei is de agrarische sector steeds meer een industriële sector geworden, waarbij geen aandacht meer is voor individuele boeren en hun gezinnen; geen aandacht meer is voor dieren, ook geen ruimte meer is voor dieren. En een sector die zelf medeverantwoordelijk is geworden voor een heleboel andere crises, zoals de klimaatcrisis, de crisis op het gebied van biodiversiteit en niet te vergeten: de crisis op het gebied van dierziekten.

Deze crises zijn nauwelijks in geld uit te drukken. Ze worden ook niet door de veroorzaker van de problemen betaald, maar door ons met z´n allen betaald als samenleving. Ik vind dat de veroorzaker van de crisis ook bij moet dragen aan de kosten en daarom hoeven wat mij betreft de landbouwgelden niet alleen ingezet te worden voor de agrarische sector, maar zou daarmee ook het algemeen belang kunnen worden gediend.

Ik denk dat het beter is om dit geld in te zetten om naar natuurlijke kringlopen te kunnen gaan. Naar een agrarisch productiesysteem waarbij de producenten niet meer afhankelijk zijn van subsidies, maar waarbij ze sluitende kringlopen hebben. Ik zou zeggen: zie de crisis als kans. Dat is een hele mooie geldbesparende regeling en daarom ben ik ook van mening dat er een einde moet komen aan de landbouwsubsidies.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over het opheffen van het melkquotum

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over het schoolmelkprogramma

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer