Bijdrage land­bouw­com­missie over biolo­gische landbouw in de EU


8 november 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel, Voorzitter.

Ik maak me net als mevrouw Girling grote zorgen over de voortgang van de onderhandelingen over dit rapport. We zien dat er een enorme groei is en enorme vraag naar biologische producten in Europa. Consumenten die gaan steeds vaker op zoek naar biologische producten. We zien dat producenten eigenlijk in onzekerheid verkeren en afwachten om de volgende stap te maken om om te schakelen.

Ik zou alle partijen dan ook willen oproepen om toch echt te komen met een oplossing, zeker als het gaat om de grenswaarden voor pesticiden, want biologische landbouw is veel meer dan alleen dat punt. Biologische voeding is niet alleen het residuvrij zijn, want daar streven ze natuurlijk wel naar. Maar het gaat om een integrale visie op duurzaamheid en dat zouden we moeten omarmen. Dus ik roep en zeker ook de Commissie en de Raad op om snel met een oplossing te komen.

Dank u wel.