Bijdrage land­bouw­com­missie over "A European One Health Action Plan against Anti­mi­crobial Resis­tance (AMR)"


13 november 2017

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. De Wereldgezondheidsorganisatie kwam vorige week met nieuwe richtlijnen, en zij had een hele heldere boodschap: stop met het gebruik van antibiotica bij gezonde dieren.

Het antibioticagebruik in de veehouderij is nog steeds levensbedreigend hoog. In de jaren '90 luidden experts al de noodklok over het hoge antibioticagebruik, maar door het Europees landbouwbeleid is de vee-industrie alleen nog maar gegroeid. Met alle gevolgen van dien: meer dieren, op een kleiner oppervlak, meer ziektedruk en meer antibiotica.

U zei in uw presentatie: "Voorkomen is beter dan genezen". Dat is wat de veehouders in Europa heel letterlijk hebben genomen. Heel veel antibiotica wordt nog steeds preventief gebruikt, ook omdat het domweg onmogelijk is om bij grote aantallen individuen apart te behandelen.

Technische aanpassingen zijn simpelweg onvoldoende. Want ondanks dalingen in het antibioticagebruik, is het totaal nog steeds schrikbarend hoog.

Er is eƩn oplossing die ontbreekt in het actieplan: een drastische inkrimping van de veestapel. Want hoe minder dieren bij elkaar, hoe minder snel er naar antibiotica moet worden gegrepen om de dieren gezond te houden.

De Commissaris spreekt over een holistische aanpak. Ik vraag daarom: bent u het met mij eens dat de veehouderij de veestapel drastisch moet inkrimpen, dat preventieve toediening van antibiotica aan dieren volledig verboden wordt als ze gezondheid zijn, en middelen die noodzakelijk zijn voor mensen niet meer gebruikt mogen worden in de veehouderij?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Explanation of vote on Regulation on Privacy and Electronic Communications

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over het Commissievoorstel over "Member State National Action Plans and on progress on the sustainable use of pesticides"

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer