Bijdrage land­bouw­com­missie over de reductie van nationale emissies van bepaalde lucht­ver­ont­rei­ni­gende stoffen


24 maart 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Het effect van de landbouwsector op de achteruitgang van de biodiversiteit wereldwijd is erg groot. Dat komt enerzijds door de rechtstreekse uitstoot van bijvoorbeeld stikstof en zwavelverbindingen, maar ook indirect door bijvoorbeeld ontbossing en ontwatering. Als je kijkt naar de veehouderij, dan zie je dat die sector zelfs van alle industriële sectoren verantwoordelijk is voor de grootste bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Daarom denk ik dat het onverantwoord is om methaan, en ook ammoniak, uit de emissienormen te halen. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over biologische productie en etikettering van biologische producten

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie over de sluiting van een visserijovereenkomst met Kaapverdië

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer