Bijdrage land­bouw­com­missie over de handel in zeehon­den­pro­ducten


5 mei 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Laat ik eerst beginnen met het bedanken van de rapporteur, de heer Wojciechowski, die een heel duidelijk rapport heeft geschreven. Laat ik helder zijn: de Partij voor de Dieren, die ik vertegenwoordig, wil geen enkele vorm van bont invoeren of produceren in de Europese Unie. Zeker geen zeehondenbont. En daarin staan we ook niet alleen, want een meerderheid van het Europees Parlement staat daar achter.

Maar helaas hebben we ook te maken met de kortzichtige handelsbelangen van de Wereldhandelsorganisatie. Op dit moment hebben we een invoerverbod voor zeehondenproducten. De twee uitzonderingen daarop wil ik even toelichten.

Eerst de uitzondering voor inheemse gemeenschappen, daar wordt nogal verschillend over gedacht. Die inheemse gemeenschappen hebben natuurlijk niet alleen met ons handelsafspraken, ze willen ook graag buiten de Europese Unie nog handel drijven. Dat zou dus nog wel eens een grotere omvang kunnen hebben dan we misschien allemaal denken. En dat is een belangrijk punt, omdat wij hier in Europa juist een verbod op zeehondenbont hebben ingevoerd vanwege dierenwelzijnsnormen. En ik denk dat de inheemse gemeenschappen de dierenwelzijnsnormen die wij hier in Europa hanteren, en die ook door de WTO erkend worden, niet kunnen halen. Wat ons betreft is die uitzondering dus ook niet noodzakelijk.

Wat de tweede uitzondering betreft, het beheer van marine resources, daar kan ik heel kort over zijn: dat is een perverse prikkel en compleet overbodig. Waarom zou je dieren die in het kader van een beheersplan zijn gedood nog op de markt brengen en er winst op maken? Tenzij het zo is dat de beheerplannen juist vanuit een winstoogmerk worden uitgevoerd. We weten allemaal: zodra het om geld gaat, vergeten we alles wat verder nog waardevol is.

Voorzitter. Ik ben het dus eens met het schrappen van Artikel 5 van die Verordening. Maar aan de andere kant zitten we ook vast aan de deadline van 15 oktober. Ook al jeuken onze handen om die wetgeving te herschrijven, zodat er geen druppel zeehondenolie en geen bontvel meer op de Europese markt komt, we beseffen ook dat er voor 15 oktober een verbod moet liggen. Wij willen graag daarom met z'n allen afspreken dat we ervoor zorgen dat de technische aanpassing die noodzakelijk is in ieder geval wordt doorgevoerd zodat de Europese waarden, de publieke moraal, te zorgen dat er geen producten van zeehonden op de Europese markt komen. Dankuwel.

Interessant voor jou

Stemverklaring over de opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen voor Bosniƫ en Herzegovina

Lees verder

Bijdrage hoorzitting over het Europees burgerinitiatief "Stop Vivisection"

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer