Stem­ver­klaring over de opschorting van uitzon­der­lijke handels­maat­re­gelen voor Bosnië en Herzeg­ovina


30 april 2015

Uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie en opschorting van de toepassing ervan wat betreft Bosnië en Herzegovina

(A8-0060/2015)

Anja Hazekamp

De Europese Unie heeft Bosnië en Herzegovina in het verleden handelsvoordelen toegekend om voordelig te kunnen exporteren naar de EU. De Europese Commissie doet nu een voorstel om het mogelijk te maken deze handelsvoordelen op te schorten, indien Bosnië en Herzegovina zich schuldig maakt aan schendingen van de grondbeginselen van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. Het is een goede zaak dat Europa in deze mensenrechten voor laat gaan op handelsbelangen. Tegelijkertijd wordt in het voorstel ingezet op toetreding van Bosnië en Herzegovina tot de EU. Uitbreiding van de Europese Unie is onverstandig, zolang deze niet democratisch functioneert. De Partij voor de Dieren is in de huidige omstandigheden tegen toetreding van nieuwe lidstaten en kan daarom niet instemmen met het voorstel van de Commissie. Om het in acht nemen van mensenrechten niet te blokkeren is gekozen voor onthouding van stemming.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de wereldtentoonstelling van Milaan in 2015

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over de handel in zeehondenproducten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer