Bijdrage hoor­zitting over het Europees burger­ini­ti­atief "Stop Vivi­section"


11 mei 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel, voorzitter. En dank ook aan de initiatiefnemers voor dit krachtige burgerinitiatief. Steeds weer ontstaat er grote verontwaardiging onder mensen als er informatie over dierproeven naar buiten komt. Vaak gaat het dan om honden, katten of proeven op primaten, maar dat zijn slechts enkele van de gevallen waarin dierproeven worden uitgevoerd. Verreweg de meeste experimenten worden in stilte uitgevoerd, ver weg van het publiek en ver weg van de media. En de verontwaardiging zou anders alleen nog maar groter zijn.

Elk jaar worden er twaalf miljoen dieren gebruikt in dierproeven, alleen al in Europa. En dat is slechts 10 procent van het totale aantal dieren dat hun leven in laboratoria slijt, want we nemen de fokdieren en de overtollige dieren vaak niet mee. En we zien de laatste jaren ook weer een enorme toename in het aantal dierproeven. Die toename, voorzitter, dat vind ik echt een grote schande. Dieren zijn wezens met bewustzijn en gevoel, waar we volledig rekening mee moeten houden. Ze verdienen onze bescherming. Zeker wanneer we ons realiseren dat een groot deel van deze proeven overbodig of zelfs zinloos is.

Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij de voorspellende waarde van dierproeven. De heer Greek gaf dat ook aan. De voorspellende waarde van dieren in farmaceutische modellen is slechts heel beperkt en biedt een schijnveiligheid die leidt tot gevaarlijke situaties.

Voorzitter. Ik ben het helemaal eens met het burgerinitiatief. Het zou goed zijn als er zo snel mogelijk nieuwe regels komen, strengere toetsing, meer data-uitwisseling tussen wetenschappers, en wat ons betreft mag dat versneld worden uitgevoerd.

Tenslotte zou ik nog willen pleiten, naast de drie R's, replacement, reduction en refinement, voor een vierde R, namelijk rehoming. Want wat zou het toch mooi zijn als al die dieren, die gebruikt worden in laboratoria, nadat ze als proefkonijn zijn ingezet, een goed leven kunnen hebben op een mooie plek. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over de handel in zeehondenproducten

Lees verder

Stemverklaring over conflictmineralen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer