Bijdrage land­bouw­com­missie over palmolie en de ontbossing van het regenwoud


8 november 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel, Voorzitter.

Allereerst wil ik de rapporteur bedanken voor zijn goede werk, ik steun dit rapport dan ook van harte. De vraag in de Europese Unie naar palmolie is heel erg groot: het zit in koekjes, chocolade, margarines, frituurvet, je kunt het eigenlijk zo gek niet opnoemen of er zit ook palmvet in.

Niet omdat het nodig is voor die producten, maar vooral omdat het goedkoper is dan de producten die wij hier produceren en dat moet maar gewoon eens afgelopen zijn. Want het is voor veel mensen een ver van hun bed show, maar het is onacceptabel dat wij voor onze hebzucht om daaraan te voldoen kostbare biodiversiteit aan de andere kant van de wereld vernietigen. Dat doen we ondanks alle mooie woorden over duurzame productie en sustainable certificering.

Deze onetische praktijken gaan gewoon elke dag door. Duurzame palmolie is een fabeltje, het is een fabeltje bedacht door de industrie om het geweten van bedrijven, overheden en consumenten te sussen. Als je een keer het oerwoud hebt gekapt en dan vervolgens zegt: ‘Ja, we hebben hier gewoon een landbouwperceel waar we palmvet produceren’ dan maakt dat het nog niet duurzaam.

Voorzitter, ik ben het volledig met de rapporteur eens om palmolie niet langer te stimuleren, te faciliteren en dat we zeker af moeten van de op land geproduceerde biobrandstoffen. Daarnaast steun ik ook de rapporteur in zijn oproep voor een regelgevingskader dat krachtige en afdwingbare maatregelen heeft om te waarborgen dat alle spelers in de toeleveringsketen garanderen dat ze niet betrokken zijn bij ontbossing.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage delegatie voor Japan over de walvisjacht

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over biologische landbouw in de EU

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer