Stem­ver­klaring over conflict­mi­ne­ralen


20 mei 2015

Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden

A8-0141/2015

Anja Hazekamp

De winning van mineralen die EU-landen importeren, zorgt vaak voor gewelddadige conflicten, mensenrechtenschendingen en milieuschade. Het maatregelenpakket dat vandaag is aangenomen, toont de ambitie om mineralen uit conflictgebieden te weren. Dat is een duidelijk signaal. Zo moeten Europese bedrijven rapporteren over de herkomst van mineralen die ze gebruiken, zodat elektronica en mobiele telefoons gemaakt van grondstoffen afkomstig uit conflictgebieden geweerd kunnen worden. Zo wordt voorkomen dat gewelddadige groeperingen in conflictgebieden hun wapens bekostigen met verkoop van grondstoffen die in hun regio gewonnen worden. Er komt ook een verplichte certificering voor tin, tantaal, wolfraam en goud, om er zeker van te zijn dat deze niet uit conflictgebieden komen.

De Partij voor de Dieren vindt echter dat we verder moeten gaan, met verplichte passende zorgvuldigheid ("due dilligence") voor alle soorten grondstoffen, en niet slechts deze vier. Ook vind ik dat alle bedrijven die metalen en mineralen verwerken en niet slechts de importeurs, zowel upstream en downstream in de distributieketen, verplicht moeten aantonen dat hun producten conflictmineraal-vrij zijn. Daarom heb ik bij de eindstemming op het Commissievoorstel me onthouden en hoop ik dat het Parlement in de onderhandelingen met de Raad, deze zaken alsnog geregeld krijgt. Pas dan zal ik volledig instemmen.

Interessant voor jou

Bijdrage hoorzitting over het Europees burgerinitiatief "Stop Vivisection"

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de Japanse walvisjacht

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer