Vragen over tarief­vrije handel blauw­vis­tonijn in handels­verdrag JEFTA


Indiendatum: jul. 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

De Europese Commissie is sinds 25 maart 2013 in onderhandeling met Japan over de Japan EU Free Trade Agreement (JEFTA). Uit onlangs gepubliceerde onderhandelingsresultaten van de Commissie blijkt onder andere dat de quota en tarieven op visserijproducten zullen vervallen en dat de tarieven voor blauwvintonijn voor vijf jaar worden opgeschort [1]. De blauwvintonijn staat als gevolg van ernstige overbevissing op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten, met een dalende populatietrend [2].

1) Verwacht de Commissie dat Japanse vraag naar blauwvintonijn zal stijgen door tariefvrije handel en hoe garandeert de Commissie dat die stijgende vraag niet leidt tot een nog grotere druk op de blauwvintonijn, zeker gezien recente berichten dat EU-visserijregels en quota onvoldoende worden gehandhaafd door EU-lidstaten [3]?

2) Kan de Commissie aangeven hoeveel procent van de export van blauwvintonijn naar Japan bestaat uit in het wild gevangen vis?

3) Is de Commissie bereid om vanuit het voorzorgbeginsel de visserij op blauwvintonijn stop te zetten om de populatie de kans te geven om zich te herstellen of om de blauwvintonijn alsnog buiten het handelsverdrag met Japan te houden, danwel de tariefvrije handel op te schorten mocht de populatiestatus van de Atlantische blauwvintonijn verder verslechteren in de voorziene vijf jaar?

[1] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155693.doc.pdf

[2] http://www.iucnredlist.org/details/21860/0

[3] https://www.clientearth.org/commission-warns-lack-enforcement-undermining-eu-fisheries-law/

NL

E-004978/2017

Antwoord van de heer Vella

namens de Commissie

(18.9.2017)

De Commissie verwacht geen forse stijging van de uitvoer van blauwvintonijn naar Japan na de opschorting door Japan van het tarief van 3,5 % op de invoer van deze vis uit de EU (vijf jaar nadat de economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan van toepassing wordt). Wel verwacht zij een verbetering van de handelsvoorwaarden met betrekking tot deze tonijnsoort. Daarvan zullen producenten, handelaren en consumenten profiteren.

De EU-vissersvloten vangen blauwvintonijn op de Middellandse Zee. Op dit moment worden bijna alle vangsten in kooien vetgemest. Daarna worden ze merendeels naar Japan geëxporteerd.

De vangst van wilde blauwvintonijn valt onder strikte regels van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijn (ICCAT). Het beheer berust op wetenschappelijk advies, en de status van het blauwvintonijnbestand in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee is goed te noemen, juist dankzij de toepassing van de voorzorgsbenadering en de uitvoering van het herstelplan voor blauwvintonijn in de afgelopen jaren. Vanaf 2014 kon de totale toegestane vangst op grond van het biomassaniveau zelfs met 60 % worden verhoogd.

Kortom, de Commissie ziet geen noodzaak tot aanpassing van de handelsvoorwaarden en ?preferenties van de economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan.

Word lid

    Word lid Doneer