Vragen over tariefvrije handel blauwvistonijn in handelsverdrag JEFTA

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)

De Europese Commissie is sinds 25 maart 2013 in onderhandeling met Japan over de Japan EU Free Trade Agreement (JEFTA). Uit onlangs gepubliceerde onderhandelingsresultaten van de Commissie blijkt onder andere dat de quota en tarieven op visserijproducten zullen vervallen en dat de tarieven voor blauwvintonijn voor vijf jaar worden opgeschort [1]. De blauwvintonijn staat als gevolg van ernstige overbevissing op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten, met een dalende populatietrend [2].

1) Verwacht de Commissie dat Japanse vraag naar blauwvintonijn zal stijgen door tariefvrije handel en hoe garandeert de Commissie dat die stijgende vraag niet leidt tot een nog grotere druk op de blauwvintonijn, zeker gezien recente berichten dat EU-visserijregels en quota onvoldoende worden gehandhaafd door EU-lidstaten [3]?

2) Kan de Commissie aangeven hoeveel procent van de export van blauwvintonijn naar Japan bestaat uit in het wild gevangen vis?

3) Is de Commissie bereid om vanuit het voorzorgbeginsel de visserij op blauwvintonijn stop te zetten om de populatie de kans te geven om zich te herstellen of om de blauwvintonijn alsnog buiten het handelsverdrag met Japan te houden, danwel de tariefvrije handel op te schorten mocht de populatiestatus van de Atlantische blauwvintonijn verder verslechteren in de voorziene vijf jaar?

[1] http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155693.doc.pdf

[2] http://www.iucnredlist.org/details/21860/0

[3] https://www.clientearth.org/commission-warns-lack-enforcement-undermining-eu-fisheries-law/