Vragen over stal­branden in Europa


Indiendatum: nov. 2018

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De Europese Unie kent een leidraad voor de gezondheid en veiligheid van mensen op het werk in de veehouderij, inclusief brandpreventiemaatregelen[1], maar niet voor dieren. Terwijl er in de afgelopen tien jaar alleen al in Nederland meer dan 1,5 miljoen dieren zijn omgekomen bij een stalbrand[2].

1) Kan de Commissie aangeven hoeveel dieren er in de afgelopen jaren in Europa zijn omgekomen bij een stalbrand?

2) Bent u het met mij eens dat in het geval van een stalbrand zowel het aantal omgekomen dieren als het aantal dieren dat de brand heeft overleefd op objectieve en transparante wijze zou moeten worden vastgesteld en dat de lidstaten op basis van objectieve bronnen statistieken omtrent stalbranden zouden moeten registreren?

3) Kan de Commissie toelichten of zij bereid is maatregelen te treffen om het aantal stalbranden en het aantal dieren dat omkomt bij een stalbrand in Europa terug te dringen, zoals het parlement onlangs verzocht in het geval van branden in pluimveestallen[3], door de lidstaten aan te sporen brandveiligheidseisen in te voeren voor bestaande en nieuwe stallen die garanderen dat dieren bij brand hun stal kunnen ontvluchten

[1] https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/protecting-health-and-safety-workers-agriculture-livestock

[2] https://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/misstanden/stalbranden/

[3] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0429&language=EN&ring=P8-RC-2018-0484

Interessant voor jou

Vragen over het slachten van biologische vis

Lees verder

Vragen over vetmesten bij de productie van foie gras

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer