Vragen over onac­cep­tabele omstan­dig­heden voor dieren tijdens trans­porten naar derde landen en het daaruit volgende drama met de Queen Hind


Indiendatum: feb. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Afgelopen jaar vertrokken vanuit de Roemeense haven Midia zo’n tweehonderd schepen met schapen en runderen naar derde landen. Er is sluitend bewijs dat de omstandigheden voor dieren tijdens deze transporten in strijd zijn met Verordening 1/2005. Recent voorbeeld is het gekapseisde schip Queen Hind, dat op papier 14.600 schapen vervoerde.

Media en NGO’s berichten dat geheime scheepsdekken zijn gevonden in het scheepswrak met duizenden schapen. De Queen Hind was overladen met veel méér dan 14.600 dieren.

1) Is de Commissie naar aanleiding van haar controle, die zij toezegde in antwoord op schriftelijke vraag E-002302/2019, ervan overtuigd dat de Roemeense autoriteiten, ondanks herhaald aandringen, onvoldoende toezien op EU-regels voor diertransporten en dat een inbreukprocedure daarom onontkomelijk is?

2) Aangezien de Commissie het Queen Hind-drama niet meeneemt in haar huidige onderzoek, zal de Commissie een nieuw onderzoek hiernaar starten?

In recente Raadsconclusies over dierenwelzijn moedigt de Raad de Commissie aan Verordening 1/2005 te updaten. Het Europees Parlement vraagt in implementatierapport 2018/2110 herziening en betere handhaving van Verordening 1/2005.

3) Komt de Commissie snel met een voorstel voor herziening van Verordening 1/2005 of heeft zij redenen om de oproepen van het Europees Parlement en de Raad te negeren?