Vragen over een door de Europese Commissie recent uitge­voerde controle op dier­trans­porten in Roemenië


Indiendatum: apr. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp

Uit het recente rapport over de controle die de Europese Commissie heeft uitgevoerd blijkt dat er in Roemenië stelstelmatig sprake is van slechte controles op diertransporten en gebrek aan documentatie, waardoor het welzijn van dieren tijdens zeetransport naar landen buiten de EU niet kan worden gegarandeerd [1].

1) Is de Commissie het ermee eens dat, gezien het feit dat de helft van de goedgekeurde veeschepen in de EU afkomstig is uit Roemenië, Roemenië herhaaldelijk Verordening (EG) 1/2005 overtreedt en er in 2019 vanuit Roemenië twee scheepsdrama's met de Al Shuwaikh en de Queen Hind plaatsvonden, de controle en handhaving van de Europese diertransportregels ernstig tekort schiet en Verordening (EG) 1/2005 moet worden herzien?

De Commissie heeft eerder aangegeven dat zij dankzij deze controle over de nodige informatie zou beschikken om verdere acties te ondernemen. Daarnaast zou zij het verzoek van het parlement onderzoeken om een rode lijst te publiceren van vervoerders die herhaalde, ernstige inbreuken hebben gepleegd [2].

2) Kan de Commissie aangeven wanneer zij verwacht dit onderzoek en deze rode lijst te publiceren?

3) Kan de Commissie uiteenzetten welke verdere acties zij naast het reeds gevraagde actieplan tegen Roemenië zal ondernemen en of een inbreukprocedure één van deze acties is?

1 https://ec.europa.eu/food/audi...
2 https://www.europarl.europa.eu...