Vragen over 'dieren­welzijn non-issue voor Oekraine'


Indiendatum: mrt. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De Oekraïense Minister van Landbouw, Pavlenko, verklaarde onlangs in een interview met 'Boerderij' dat EU-eisen omtrent dierenwelzijn 'nu niet aan de orde zijn' [1]. Hij doelde daarmee onder meer op Oekraïense export van legbatterij-eieren naar de EU, waarvoor Oekraïne onder het associatieverdrag met de EU toestemming heeft. Ook zegt Pavlenko dat dierenwelzijn geen serieus vraagstuk is voor Oekraïne en dat hier geen werk van gemaakt wordt. In hoeverre rijmt dit met de bewering van de Commissie dat Oekraïne werkt aan een strategie om "sanitaire en fytosanitaire (SPS) wetgeving, met inbegrip van dierenwelzijn, geleidelijk aan te passen aan die van de EU?" (E-007927/2014)

1. Wanneer gaat de Commissie import van legbatterij-eieren uit Oekraïne stopzetten en/of heroverwegen, als Oekraïne geen stappen zet om dierenwelzijn binnen de pluimvee-industrie in lijn te brengen met EU-eisen?

2. Uit het interview blijkt dat Oekraïne dierenwelzijn niet als onderdeel van SPS-wetgeving beschouwt. Is de Commissie bereid om Pavlenko hierop aan te spreken en te verduidelijken dat dierenwelzijn serieus onderdeel behoort te zijn van de strategie?

3. In hoevrre kan het associatieverdrag in de huidige vorm voortbestaan indien door Oekraïne SPS-wetgeving, inclusief dierenwelzijn, niet in lijn wordt gebracht met EU-standaarden?

[1] http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2015/3/Oekraiense-minister-op-dit-moment-is-dierenwelzijn-geen-vraagstuk-1721273W/

NL

E-004867/2015

Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Commissie

(17.6.2015)

Oekraïne staat op de lijst van derde landen die eieren voor verwerking "klasse B" en eieren voor rechtstreekse consumptie "klasse A" naar de EU mogen uitvoeren. Tot dusver zijn er nog geen eieren naar de EU uitgevoerd.

De toelating om eieren uit te voeren is niet gekoppeld aan het AA/DCFTA. Oekraïne mag evenals elk ander derde land eieren uitvoeren mits aan alle voorwaarden is voldaan.

De bevoegde Oekraïense autoriteiten zijn er zich zeer goed van bewust dat de wetgeving inzake dierenwelzijn een onderdeel vormt van de nationale wetgeving die aan de wetgeving van de EU moet worden aangepast en dat dierenwelzijn een topprioriteit is.

De Commissie zal nauwlettend toezien op de aanpassing van de Oekraïense wetgeving aan de wetgeving van de EU.

De Commissie verwijst het geachte Parlementslid in dit verband ook naar het antwoord op schriftelijke vraag P-010494/2014[1].

[1] http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html

Interessant voor jou

Vragen over een wetenschappelijk onderzoeksprogramma waarbij met elektronische sleepnetten wordt gevist

Lees verder

Mondelinge vraag aan de Europese Commissie over het einde van de melkquota

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer