Vragen over cameratoezicht in slachthuizen in Europa

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Onlangs zijn ernstige misstanden en frauduleuze praktijken in het grootste slachthuis van Belgiƫ op undercoverbeelden vastgelegd [1]. Varkens werden door medewerkers geslagen, geschopt, aan hun oren gesleept, levend opgetakeld en onverdoofd de keel doorgesneden of stierven een gruwelijke verdrinkingsdood nadat zij bij volle bewustzijn werden ondergedompeld in een heet waterbad. Ook werden oormerken van buitenlandse varkens uit de oren van levende varkens gesneden om de herkomst te verdoezelen.

1) Erkent de Commissie dat niet wordt voldaan aan de gemeenschappelijke minimumnormen voor de bescherming van dieren bij het slachten, dat dit zonder deze undercoverbeelden niet vastgesteld had kunnen worden en dat de huidige inspectie in slachthuizen in Europa ernstig tekort schiet?

Frankrijk heeft besloten om volgend jaar verplicht cameratoezicht in alle slachthuizen in te stellen en ook in Nederland is vorige maand een voorstel aangenomen voor verplicht cameratoezicht in alle slachthuizen.

2) Op welke wijze en binnen welke termijn gaat de Commissie zich in navolging van Frankrijk en Nederland inzetten voor cameratoezicht in alle Europese slachthuizen, zonder dat dit leidt tot verminderd toezicht ter plaatse?

3) Welke mogelijkheden ziet de Commissie om cameratoezicht op andere onderdelen van de vleesindustrie, zoals veetransport en -houderij, in kaart te brengen?

[1] https://www.animalrights.nl/animal-rights-filmt-mishandeling-van-varkens-slachthuis-tielt