PvdD tekent bezwaar aan tegen nieuwe EU-goed­keuring voor ‘Parkin­s­ongif’ Mancozeb


Europese Commissie wil gif op de markt houden

2 december 2019

Europarlementariër Anja Hazekamp tekent maandag bezwaar aan tegen het verlengen van de Europese goedkeuring voor schimmelbestrijder Mancozeb. Het gif wordt door toxicologen in verband gebracht met een verhoogd risico op Parkinson. Tv-programma Zembla berichtte in september nog over een sterk verhoogd aantal mensen met Parkinson op het platteland, waar Mancozeb of soortgelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt worden of werden. Toch wil de Europese Commissie de schimmelbestrijder opnieuw voor een jaar goedkeuren voor gebruik.

"Mancozeb brengt duidelijk risico’s met zich mee voor de gezondheid. Daarvoor is genoeg bewijs, bevestigen onafhankelijke toxicologen, maar ook het Europese Committee voor Risicoanalyse," zegt Hazekamp.

In een bezwaarmotie wijst Hazekamp onder meer op het feit dat Mancozeb bestaat uit verschillende bestanddelen die al eerder verboden werden in Europa vanwege gezondheids- en milieurisico’s.

De Europese goedkeuring voor Mancozeb liep oorspronkelijk al af in 2016. De Europese Commissie heeft de goedkeuring sindsdien echter telkens verlengd, in afwachting van een definitief oordeel van de Europese Voedselautoriteit (EFSA). Met haar nieuwste voorstel wil de Commissie de huidige goedkeuring, die afloopt op 31 januari aanstaande, verlengen tot 2021, ondanks de reeds bekende risico’s. "Dat de Europese Commissie met dit besluit de gezondheid van mensen op het spel zet ten gunste van de gifindustrie is stuitend," vindt Hazekamp.

Dinsdag stemt de milieucommissie over het bezwaar van Hazekamp. Indien een meerderheid van de milieucommissie voor het bezwaar stemt, buigt het voltallige Europees Parlement zich in december over de bezwaarmotie.