PvdD stemt voor Europese anti-ontbos­singswet


"Maat­re­gelen tegen import van regen­woudsoja en -rundvlees hard nodig"

19 april 2023

Europarlementariër Anja Hazekamp stemt woensdag voor de Europese anti-ontbossingswet. "Bossen zijn essentieel voor al het leven op aarde, maar worden ernstig bedreigd. De vee-industrie is wereldwijd de grootste oorzaak van ontbossing. Het is daarom heel belangrijk dat soja en rundvlees waarvoor bossen gekapt zijn niet meer ingevoerd mogen worden," stelt Hazekamp.

Hazekamp betreurt het dat andere producten, zoals mais, varkens- en kippenvlees, wel nog ingevoerd worden, zelfs als die geproduceerd zijn in gebieden waar na 2019 nog ontbossing heeft plaatsgevonden. "Bossen worden nog steeds in een alarmerend tempo gekapt en aangetast. Daarom is het van groot belang om zo snel mogelijk alle import ontbossingsvrij te maken," aldus Hazekamp. "De wet bevat een bepaling dat Europa binnen twee jaar van meer producten mag eisen dat ze ‘ontbossingsvrij’ zijn. De Partij voor de Dieren zal daarop aandringen."

"Maar er is meer nodig om wereldwijde ontbossing te stoppen. Als de handelsdeal ‘Mercosur’ met Latijns Amerika doorgaat, zal dat de winst tegen ontbossing die deze wet beoogt, in een handomdraai teniet doen," waarschuwt Hazekamp.

Ook bekritiseert Hazekamp banken en verzekeringen die schadelijke activiteiten financieren. Volgens onderzoek is Nederland ‘Europees kampioen financiering ontbossing’. "Zolang onze banken, verzekeraars en pensioenfondsen blijven investeren in bedrijven die zorgen voor de ontbossing van de Amazone en andere kwetsbare wouden, blijft Europa mede-schuldig aan de vernietiging van ons wereldwijde natuurlijke erfgoed. Financiële instellingen moeten onder deze wet vallen, het is teleurstellend dat dat nog niet gelukt is," aldus Hazekamp.

Gerelateerd nieuws

Dringende oproep tijdens première 'Into The Weeds': haal glyfosaat zo snel mogelijk van de markt

Europarlementariër Anja Hazekamp heeft woensdagavond een dringende oproep gedaan aan de Europese Commissie om het omstreden l...

Lees verder

Partij voor de Dieren gaat niet mee in roep om budgetverhoging voor schoolmelk

De Partij voor de Dieren heeft dinsdag tegen een initiatiefrapport van de landbouwcommissie van het Europees Parlement gestem...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee