Protest Europees Parlement tegen langere goed­keuring van hormoon­ver­sto­rende onkruid­be­strijders


10 oktober 2019

Het Europees Parlement wil dat de hormoonverstorende onkruidbestrijders ‘flumioxazine’ en ‘chlorotoluron’ niet langer gebruikt worden binnen de EU. Een grote meerderheid van het parlement stemde zojuist voor twee moties van de Partij voor de Dieren, die bezwaar maken tegen een langere goedkeuring van de gifstoffen.

De onkruidbestrijders zijn in EU-wetgevinggeclassificeerd als hormoonverstorend en schadelijk voor de voortplanting. Daarnaast zijn ze gevaarlijk voor vissen en ongewervelde waterdieren. De goedkeuring is daarmee in strijd met de wet, aldus de Partij voor de Dieren.

"Europese pesticidewetgeving schrijft voor dat landbouwgif niet goedgekeurd mag worden niet als het hormoonverstorend of toxisch voor de voortplanting is. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat flumioxazine en chlorotoluron dat wel zijn. De Europese Commissie handelt in strijd met wet en wetenschap door dit gif op de markt te houden," zegt Hazekamp.

"Ondanks grote woorden naar aanleiding van het burgerinitiatief over glyfosaat, verzuimt de Europese Commissie nog steeds volksgezondheid en milieu te beschermen tegen gif dat al lang verboden had moeten zijn. De EU loopt aan de leiband van de gif-industrie en dat moet stoppen," zegt Hazekamp.

De Europese Commissie moet haar aanvankelijke besluit om de goedkeuring voor flumioxazine en chlorotoluron met een jaar te verlengen heroverwegen door de moties van het Europees Parlement.