Protest Europees Parlement tegen langere goed­keuring van hormoon­ver­sto­rende onkruid­be­strijders


10 oktober 2019

Het Europees Parlement wil dat de hormoonverstorende onkruidbestrijders ‘flumioxazine’ en ‘chlorotoluron’ niet langer gebruikt worden binnen de EU. Een grote meerderheid van het parlement stemde zojuist voor twee moties van de Partij voor de Dieren, die bezwaar maken tegen een langere goedkeuring van de gifstoffen.

De onkruidbestrijders zijn in EU-wetgevinggeclassificeerd als hormoonverstorend en schadelijk voor de voortplanting. Daarnaast zijn ze gevaarlijk voor vissen en ongewervelde waterdieren. De goedkeuring is daarmee in strijd met de wet, aldus de Partij voor de Dieren.

"Europese pesticidewetgeving schrijft voor dat landbouwgif niet goedgekeurd mag worden niet als het hormoonverstorend of toxisch voor de voortplanting is. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat flumioxazine en chlorotoluron dat wel zijn. De Europese Commissie handelt in strijd met wet en wetenschap door dit gif op de markt te houden," zegt Hazekamp.

"Ondanks grote woorden naar aanleiding van het burgerinitiatief over glyfosaat, verzuimt de Europese Commissie nog steeds volksgezondheid en milieu te beschermen tegen gif dat al lang verboden had moeten zijn. De EU loopt aan de leiband van de gif-industrie en dat moet stoppen," zegt Hazekamp.

De Europese Commissie moet haar aanvankelijke besluit om de goedkeuring voor flumioxazine en chlorotoluron met een jaar te verlengen heroverwegen door de moties van het Europees Parlement.

Gerelateerd nieuws

Timmermans ontkent (klimaat)noodzaak minder dieren in de veehouderij

De Europese fractie van de Partij voor de Dieren heeft aanvullende schriftelijke vragen aan Timmermans en is vooralsnog niet ...

Lees verder

Europees burgerinitiatief 'Stop de kooien' haalt meer dan 1,5 miljoen handtekeningen op

Meer dan anderhalf miljoen mensen hebben het Europese burgerinitiatief ‘Stop de Kooien’ ondertekend. Dat vierde onze Europarl...

Lees verder

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee