Partij voor de Dieren levert vice-voor­zitter mili­eu­com­missie Europees Parlement


PvdD ook actief in land­bouw­com­missie en visse­rij­com­missie

10 juli 2019

Europarlementariër Anja Hazekamp is woensdag benoemd als vice-voorzitter van de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement.

De commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid is bevoegd om Europese maatregelen voor te stellen op het gebied van klimaatverandering, lucht- bodem en watervervuiling en in het wild levende dieren. Daarnaast gaat de commissie over het gebruik van chemische stoffen, cosmetische en farmaceutische producten en etikettering en veiligheid van voedingsmiddelen. "Als vice-voorzitter ga ik de klimaatcrisis, het massale uitsterven van dier- en plantsoorten en thema’s als de jacht op walvissen en dolfijnen hoog op de agenda zetten in het Europees Parlement," aldus Hazekamp.

De milieucommissie, in Brussel ook wel aangeduid als ‘ENVI-commissie’, is met 76 leden de grootste vakcommissie binnen het Europees Parlement.

Naast vice-voorzitter van de milieucommissie is Hazekamp de komende vijf jaar ook actief in de commissie landbouw- en plattelattelandsontwikkeling en in de commissie visserij. "Met deze sleutelposities kunnen we de komende vijf jaar, samen met onze zusterpartijen uit Portugal en Duitsland, een sterke vuist maken tegen dierenleed in Europa," aldus Hazekamp.

Doe mee met de Partij voor de Dieren!

    Doe mee